Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje

Avtor:
Urednika: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus
Avtorji komentarja: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus, mag. Mitja Žiher, Irena Štrumbelj Trontelj, Jože Kuhelj, Anton Dobrina
Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

 

V novo izdajo so zajete številne novosti, ki so bile uzakonjene v zadnjih treh letih in bistveno vplivajo ne samo na pravice zavarovancev, ampak tudi na izvajanje obveznega zavarovanja. Ponuja tudi posodobljeni opis prakse Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter pregled novih odločb rednih in Ustavnega sodišča. Zato bo komentar odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri vsakdanjem delu, poleg tega pa tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.

Z DDV: Original price was: 331,00 €.Current price is: 230,00 €.
Brez DDV: 219,05 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 331,00 €.Current price is: 230,00 €.
Brez DDV: 219,05 

Šifra: 900-901
Avtor:
Urednika: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus
Avtorji komentarja: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus, mag. Mitja Žiher, Irena Štrumbelj Trontelj, Jože Kuhelj, Anton Dobrina
Stvarno kazalo: dr. Nana Weber
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Od pokojninske reforme leta 2012 bo kmalu minilo že dobro desetletje. Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so bili uvedeni pomembni ukrepi na različnih področjih; najpomembnejši med njimi so zagotovo prenovljeni pogoji upokojevanja, pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter odmera pokojnin in njihovo usklajevanje. Veliki komentar iz leta 2018 je zelo podrobno povzel ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja do vključno novele ZPIZ-2E. Poleg obrazložitve določb je ponudil tudi vpogled v način njihovega izvajanja in v njihovo interpretacijo v sodni praksi delovnih in socialnih sodišč ter Vrhovnega sodišča in v ustavnosodni praksi Ustavnega sodišča.

Tri leta po izdaji je čas za dopolnitev komentarja. Od tedaj je bilo namreč sprejetih kar pet novel, ki s pomembnimi spremembami bistveno vplivajo ne samo na pravice zavarovancev, ampak tudi na izvajanje obveznega zavarovanja, posegle pa so tudi v nekatere temeljne rešitve doslej veljavnega zakona. Dopolnjeni komentar bralcu podrobno predstavi spremembe, uvedene z novelami ZPIZ-2F in ZPIZ-2G iz leta 2019, ZPIZ-2H iz leta 2020 ter ZPIZ-2I I in ZPIZ-2J iz leta 2021. Ponuja tudi posodobljeni opis prakse Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri izvajanju zakonskih določb ter pregled novih odločb rednih sodišč in Ustavnega sodišča, ki so pomembno vplivale na nadaljnji razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja od leta 2018.

Spremenjena in dopolnjena izdaja tako prinaša številne novosti, ki so bile uzakonjene v zadnjih treh letih in ki so se razvile v praksi zavoda in sodišč. Ne vsebuje samo razlage zakonskih določb, ampak pojasnjuje, kako so v desetletju veljavnosti posamezne določbe dejansko zaživele v praksi. Zato bo komentar odličen pripomoček za vse, ki se z vprašanji s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja srečujejo pri vsakdanjem delu, poleg tega pa tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.

Knjiga vsebuje zakonsko besedilo s spremembami do vključno novele ZPIZ-2J.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-473-7

Št. strani: 1068

Leto izdaje: 2021

Marijan Papež je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Leta 1986 se je zaposlil v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, od leta 2005 pa ga vodi kot generalni direktor. Leta 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in pozneje tudi v delovno skupino. Kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je aktivno sodeloval v postopkih priprave in sprejemanja predlogov zakona, ki je bil na referendumu zavrnjen, in veljavnega ZPIZ-2. Bil je tudi član delovne skupine za pripravo Bele knjige. Po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je predaval na številnih seminarjih, posvetih in delavnicah za različne kroge udeležencev - strokovne delavce v zavodu, direktorje, pravnike, kadrovske delavce in druge predstavnike delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravnike in druge. Je avtor številnih strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 
Dr. Andraž Rangus je od leta 2018 direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pred tem je bil eno leto zaposlen tudi na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Karierno pot je začel leta 2005 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se je ukvarjal s področji pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter delovnega prava. Bil je vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela ter generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Sodeloval je pri pripravi številnih zakonodajnih sprememb in navodil. V okviru svojega dela je vodil strokovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in delovno skupino za pripravo Bele knjige o pokojninah. Sodeloval je tudi pri pripravi komentarja zakona, dveh knjig ter priročnika s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri dopolnitvah komentarja zakona o delovnih razmerjih, objavil več člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah ter kot predavatelj nastopal na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 
Jože Kuhelj je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se je poklicno začel ukvarjati leta 1974. Od leta 1978 naprej je bil udeležen pri pripravi zakonodaj s tega področja. Sodeloval je pri raziskovalnih nalogah s tega področja in o tej problematiki objavil številne prispevke, ki so izšli v najrazličnejših strokovnih revijah in poljudnih časopisih. S samostojnimi prispevki s tega področja je nastopil na številnih strokovnih seminarjih doma in v tujini. Je avtor ali soavtor številnih monografij s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 
Mag. Mitja Žiher je bil od leta 2006 do lani zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot vodja Sektorja za pokojnine in druge pravice iz dela v Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela je sodeloval pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v letu 2012 in novel. Redno sodeluje tudi pri pripravi seminarjev in strokovnih del o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od leta 2020 je zaposlen na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 
Anton Dobrina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2000 do leta 2018 je bil zaposlen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, najprej kot referent za mednarodno zavarovanje, nato pa je delo opravljal na različnih strokovnih področjih. Od leta 2012 je bil vodja Službe za razvoj in preučevanje v Sektorju za izvajanje zavarovanja.
 
Irena Štrumbelj Trontelj je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 1990 se je zaposlila pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in delala na različnih strokovnih področjih. Leta 2007 je bila zaposlena tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od leta 2008 se kot svetovalka ukvarja predvsem s področjem matične evidence zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pobiranja prispevkov ter vzpostavitve in vzdrževanja enotne metodologije evidenc vseh deležnikov v sistemu izvajanja obveznih socialnih zavarovanj. Sodeluje v več medresorskih delovnih skupinah v zvezi s sistemom obveznih socialnih zavarovanj in izmenjavo osebnih podatkov. Je avtorica strokovnih gradiv in člankov, predavala je tudi na seminarjih za strokovne delavce zavoda in druge udeležence.