Varstvo osebnih podatkov za kadrovike

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 7. junij 2024

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S24035
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 380,00 EUR + DDV. Vključuje gradivo ter osvežilne pijače in prigrizke med odmorom. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

8.30–9.00 sprejem udeležencev

9.00–10.30 Splošno o varstvu osebnih podatkov, Klemen Kraigher Mišič

1. Pravni okvir varstva osebnih podatkov in načelo primarnosti prava EU

2. Temeljna načela varstva osebnih podatkov

3. Opredelitev temeljnih pojmov na področju varstva osebnih podatkov (osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, uporabnik)

4. Zakonitost obdelave osebnih podatkov

5. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

10.30–10.45 odmor

10.45–13.00 Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, mag. Larisa Istenič

1. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

2. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v delovnem razmerju

  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

  • Zakon o delovnih razmerjih

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

  • zakoniti interes

  • osebna privolitev delavca

  • pogodba o zaposlitvi

3. Obdelava osebnih podatkov delavcev

  • delavčeva zasebna in službena telefonska številka

  • naprave GPS v službenih avtomobilih

  • kopija osebnih dokumentov, potrdila o davčni številki, bančne kartice

  • kopija rojstnega lista, poročne listine delavca ali družinskih članov

  • namen izrabe letnega dopusta delavca

  • fotografiranje delavca in objava fotografije na delodajalčevi spletni strani

  • veljavnost delavčevega vozniškega dovoljenja

  • članstvo delavca v sindikatu

  • evidenca delovnega časa delavca

  • razlogi za omejitve pri delu delavca

  • preverjanje delavčeve alkoholiziranosti in rezultati testa

  • delavčevi zdravstveni podatki

  • kontrola delavčeve bolniške odsotnosti

4. Nadzor nad delavčevimi delovnimi sredstvi

  • elektronska pošta in računalnik

  • internet

  • tiskalniki

5. Videonadzor delovnih prostorov

6. Posredovanje delavčevih osebnih podatkov sindikatu

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Klemen Kraigher Mišič in mag. Larisa Istenič