Pogodbeno pravo 4 – Patologija pogodbe, drugi del

Avtor: dr. Luigi Varanelli

Knjiga je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se ukvarjajo s pogodbenim pravom – tako na teoretični kot na praktični ravni. V njej je neveljavnost pogodbe prvič v slovenski pravni literaturi obravnavana temeljito, sistematično in s primerjalnopravno metodologijo, analizirana pa je tudi s stališča najnovejše sodne prakse.

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Na zalogi

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Šifra: 900-855
Avtor: dr. Luigi Varanelli
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga Pogodbeno pravo IV – Patologija pogodbe, drugi del je nadaljevanje tretje knjige iz zbirke Pogodbeno pravo. V prvem delu je bila pozornost namenjena vidikom ničnosti pogodbe, tu pa sta v središču izpodbojnost pogodbe in patologija samega pogodbenega razmerja.

Izpodbojnost je obravnavana sistematično. V prvem poglavju, v katerem je predstavljena na splošno, so razrešena sporna vprašanja, povezana z aktivno in pasivno legitimacijo, postopki za razveljavitev izpodbojne pogodbe, ugovori izpodbojnosti in pravili o izoblikovanju tožbenega zahtevka. V nadaljevanju so poglobljeno analizirani izpodbojni razlogi s posebnim poudarkom na napaki volje.

V poglavju o bistveni zmoti so začrtane meje med pravno relevantno in pravno irelevantno zmoto. Avtor odgovarja na vprašanje, kdaj se pogodbenik lahko uspešno sklicuje na zmoto in kdaj je to sklicevanje neutemeljeno. Prvič v naši strokovni literaturi je obravnavana tudi pravna zmota kot razlog izpodbijanja pogodbe.

V poglavju o prevari so opisani različni izvedbeni načini prevare (prevara s spletkami in mahinacijami, prevara z lažmi in opustitvena prevara) ter njihov pomen in teža pri vprašanju izpodbojnosti pogodbe. Pojasnjena so tudi razmerja med civilno prevaro in kazensko goljufijo.

Tretja napaka volje, grožnja, je obravnavana v okviru izpodbojnih razlogov. Avtor pri tem razlikuje med grožnjo, ki je lahko razlog izpodbojnosti pogodbe, in grožnjo, ki teh posledic nima. Del o patologiji akta sklene posebno poglavje o čezmernem prikrajšanju.

Patologija razmerja je predstavljena tudi s stališča spremenjenih okoliščin (rebus sic stantibus) in nezmožnosti izpolnitve.

Vezava:                trda

ISBN:                    978-961-247-390-7

Št. strani:            392

Leto izdaje:        2018

Dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 dosegel naslov magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije.
Raziskuje in obravnava različne tematike obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 110 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom.
V okviru združenja INSOL Europe je predaval na več mednarodnih strokovnih konferencah, s svojimi znanstvenimi prispevki pa sodeluje tudi kot predavatelj na domačih izobraževalnih dogodkih.
Leta 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo). Je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače (2013).
Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo ter arbiter Gospodarske zbornice Slovenije.