Pogodbeno pravo 1 – Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja

Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja

Avtor: dr. Luigi Varanelli

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-282-5

Št. strani: 352

Leto izdaje: 2014

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Na zalogi

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Šifra: 900-753
Avtor: dr. Luigi Varanelli
Število strani: 352
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga Pogodbeno pravo1 − Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja je prva v zbirki, ki bo prvič v Sloveniji celovito in sistematično obravnavala pogodbeno pravo v teoriji in sodni praksi.
Avtor na podlagi obsežne sodne prakse ter slovenske in evropske pravne teorije analizira osnovne koncepte pogodbenega prava, temeljna načela pogodbenega prava ter obravnava vsa pravno relevantna vprašanja, povezana s subjekti pogodbenega razmerja (pravna in poslovna sposobnost, zastopanje, kolizija interesov itd.).
Zaradi obsežnosti uporabljene literature ter pregledane in preučene sodne prakse je knjiga temeljno delo s področja pogodbenega prava. Odlikujeta jo natančen in jasen pravni jezik ter razumljiv prikaz vsebin, povezanih s pogodbenim pravom.
Knjiga je kot strokovna in študijska literatura primerna za študente prava, pa tudi za vse, ki se z vprašanji pogodbenega prava poklicno ukvarjajo – za odvetnike, notarje, sodnike, gospodarstvenike, podjetnike … Ker so na enem mestu zbrana tudi vsa dosedanja pravna in akademska razmišljanja o pogodbenem pravu na Slovenskem, bodo po njej zagotovo posegali tudi preučevalci pogodbenega prava, znanstveniki, profesorji, zgodovinarji in drugi strokovnjaki. Knjigo bodo lahko vzeli v roke tudi tisti, ki sicer niso podkovani v pravu, a jih pogodbeno pravo zanima.

O ZBIRKI – okvirni načrt izidov naslednjih knjig
V zbirki POGODBENO PRAVO bo prvič na Slovenskem v več knjigah celovito obravnavano pogodbeno pravo v teoriji in praksi.

Prva knjiga zbirke, Pogodbeno pravo 1 – Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja, obravnava splošni del pogodbenega prava. Opisana, analizirana in komentirana so temeljna načela pogodbenega prava ter njihovo delovanje v praksi. Prva knjiga vsebuje tudi natančno analizo koncepta pogodbene stranke, saj je subjekt pogodbenega razmerja predpostavka vsake pogodbe. V knjigi so opisane teme, povezane s pravno in poslovno sposobnostjo, z dejansko sposobnostjo, z zastopanjem pogodbenih strank in s kolizijo interesov. Prvo knjigo končuje dodatek o zgradbi pogodbe.
Druga knjiga zbirke, Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe, bo namenjena razčlenitvi pogodbe in njenih sestavnih delov. V njej bo podrobno obravnavano vprašanje soglasja volj in sklenitve pogodbe, natančno bodo opisani predpogodba, oblike pogodbe, predmet pogodbe, pogodbena kavza, pogoji, roki in drugi stranski elementi pogodbe.
Tretja knjiga zbirke, z naslovom Pogodbeno pravo 3 – Patologija pogodbe, bo obravnavala vsa vprašanja, povezana z neveljavnostjo pogodbe. V njej bodo razloženi bistveni elementi glede absolutne in relativne ničnosti pogodbe, izpodbojnosti in neučinkovitosti. Podrobno bodo obravnavani simulacija pogodbe, neobstoj pogodbe in druge oblike neregularnosti pogodbe (izigravanje zakona s pogodbo; razmerja med kaznivim dejanjem in pogodbo ipd.). Poudarek bo tudi na razlagi pogodbe v njenih mnogoterih odtenkih.
Četrta knjiga zbirke, z naslovom Pogodbeno pravo 4 – Izpolnitev pogodbe, bo vsebovala opis izpolnitvenih ravnanj pogodbe, kot so določena v splošnem delu Obligacijskega zakonika. Bistvena vprašanja, obravnavana v tem delu, bodo: vprašanje pravilne izpolnitve, kje in komu se izpolnjuje, vsebina pogodbene obveznosti.
Peta knjiga zbirke, Pogodbeno pravo 5 – Pogodbena odgovornost, bo obravnavala vsa vprašanja, povezana z neizpolnitvijo ali z nepravilno izpolnitvijo pogodbe, s temelji in višinami odškodnin pri kršitvi pogodbe ter z obrestmi.
šesta knjiga zbirke, Pogodbeno pravo 6 – Prodajna pogodba, bo v celoti namenjena prodajni pogodbi kot najbolj tipični pogodbi, s posebnim poudarkom na vprašanjih, ki se utegnejo postaviti v praksi pogodbenih razmerij.
Zbirko bosta zaokrožili dve knjigi; s pogodbami posebnega dela Obligacijskega zakonika se boste lahko seznanili v knjigi Pogodbeno pravo 7 – Pogodbe posebnega dela Obligacijskega zakonika, najbolj razširjene oblike pogodb v poslovni praksi pa bodo obravnavane v knjigi Pogodbeno pravo 8 – Pogodbe v poslovni praksi.
V zbirki POGODBENO PRAVO bo zbrana vsa literatura s tega področja pa tudi dosedanja sodna praksa. Zbirka bo gotovo postala temeljna literatura na področju pogodbenega prava ter nepogrešljiv pripomoček vsem, ki se srečujejo s pogodbenim pravom na svojem poklicnem področju.

dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 dosegel naslova magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije.
Raziskuje in obravnava različne tematike  obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 90 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom. V letu 2007 je sodeloval pri pripravi osnutka sprememb zakona o prevzemih.
V okviru združenja INSOL Europe  je predaval na več strokovnih mednarodnih konferencah, s svojimi znanstvenimi prispevki pa sodeluje tudi kot predavatelj na domačih izobraževalnih dogodkih.
V letu 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo). Je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače (2013).
Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo, upravitelj v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije ter arbiter Gospodarske zbornice Slovenije.