Parlamentarno pravo

Avtor: dr. Franc GradStvarno kazalo: Bruna Žuber

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-235-1 Št. strani: 282 Leto izdaje: 2013

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Na zalogi

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Šifra: 900-696
Avtor: dr. Franc GradStvarno kazalo: Bruna Žuber
Število strani: 282
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga se osredinja na pravno ureditev parlamenta. Posameznih tem parlamentarnega prava se loteva najprej s teoretičnega in primerjalnopravnega vidika, potem pa obravnava slovensko ureditev. Poudarek je na pravni ureditvi parlamenta, predvsem državnega zbora, njegovega položaja, organizacije in delovanja, kjer je to posebej potrebno, pa tudi na dejanskem uresničevanju te ureditve. Razmerje do vlade in drugih državnih organov je obravnavano toliko, kolikor vpliva na delovanje parlamenta.

Knjigo sestavlja devet poglavij, od katerih je prvo posvečeno opredelitvi parlamentarnega prava in njegovim virom. Drugo je namenjeno umestitvi parlamenta v sistem organizacije državne oblasti, kot je značilna za parlamentarno demokracijo, zato obravnava parlament z vidika njegove demokratične vloge ter z vidika njegove oblastne vloge. V tretjem poglavju se obravnavajo splošne oziroma temeljne značilnosti sodobnega parlamenta, kot so parlamentarna avtonomija in dvodomnost parlamenta. Četrto poglavje je posvečeno ključnemu razmerju med organi oblasti v parlamentarnem sistemu, namreč razmerju med parlamentom in vlado. Razmerja parlamenta do drugih državnih organov so obravnavana v petem poglavju. šesto poglavje se posveti pristojnostim parlamenta kot oblastnega organa, ki so ključne za njegovo vlogo in položaj v sistemu organizacije državne oblasti, sedmo pa položaju člana parlamenta, ki ima mandat za odločanje prav (in samo) v okviru pristojnosti parlamenta. V osmem poglavju sta obravnavana organizacija in delovanje parlamenta, v devetem pa parlamentarni postopki, kar je oboje bistveno za praktično delovanje parlamenta.

Knjiga je namenjena predvsem študentom prava, pa tudi drugim, ki jih zanima pravna ureditev organizacije in delovanja parlamenta.

dr. Franc GradFranc Grad je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg ustavnega prava predava še evropsko ustavno pravo, primerjalno ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo ter lokalno samoupravo. Objavil je vrsto knjig in člankov, zlasti s področja volilnega in parlamentarnega prava, ter sodeloval na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini. Sodeloval je v strokovni skupini, ki je leta 1990 izdelala osnutek nove slovenske ustave (tako imenovana podvinska ustava),  ter v več strokovnih skupinah za pripravo ustavnih sprememb in sistemske zakonodaje s področja državne ureditve, zlasti volilne zakonodaje, ter pri pripravi poslovnika državnega zbora.Bruna ŽuberBruna Žuber, univerzitetna diplomirana pravnica, je doktorska študentka ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in demonstratorka na katedri za ustavno pravo, hkrati pa je kot sodniška pripravnica zaposlena na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2012 je diplomirala z oceno odlično – cum laude (10) z diplomsko nalogo Ustavnosodna presoja dopustnosti referenduma pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča. Aprila 2012 je prejela Zlato listino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za izjemen študijski uspeh. V prvem, tretjem in četrtem letniku je bila uvrščena tudi med 5 odstotkov najboljših študentov v generaciji. Doktorsko disertacijo pripravlja na temo neposredne demokracije pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča.