Mobing na delovnem mestu

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 18. maj 2023

Z DDV: 341,60 
Brez DDV: 280,00 

Šifra: S23028
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija znaša 280,00 EUR + DDV. Vključuje gradivo ter osvežilne pijače in prigrizke med odmorom. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Lokacija

Hotel Slon, Ljubljana

Četrtek, 18. maj 2023, od 9.00 do 12.30

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

9.00–12.30
Mobing je bil še nekaj časa nazaj na čisto drugem »glasu«. Delodajalci so postali previdni, saj bi bilo pritisk in mobing mogoče prepoznati že v dodelitvi dodatnih nalog. Zdi se, da je danes stanje že drugačno, saj se število tovrstnih sodnih zadev (vsaj pred višjimi in vrhovnimi sodišči) zmanjšuje. Vendar to ne pomeni, da tega pojava ni več.
Predavateljica bo opozorila na različne oblike mobinga, postopke ukrepanja (dobre prakse) in pravne možnosti mobingiranih.

dr. Nana Weber je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za področje poslovnih ved na B2 Visoki šoli za poslovne vede. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pa tudi diplomantka Akademija za glasbo.

Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč, nato je delala na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber, zaposlena pa je tudi na Evropski pravni fakulteti Nove univerze.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava) in članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce.

Poleg tega predava na različnih strokovnih dogodkih ter redno piše strokovne in znanstvene članke z različnih pravnih področij. Je tudi avtorica in soavtorica več monografij, med drugim avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika (GV Založba, 2018) in uvodnih pojasnil Zakona o sodnih taksah (GV Založba, 2023) ter knjig v zbirki Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba).