Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 29. avgust, 3. september, 4. september, 5. september, 6. september, 10. september, 16. september

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.
 
msdp.gvzalozba.si

Z DDV: 516,67 €
Brez DDV: 423,50 

Izberite število sklopov:
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
1 sklop
423,50 EUR + 22 % DDV (516,67 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
516,67 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
2 sklopa
735,35 EUR + 22 % DDV (897,13 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
3 sklopi
1.012,55 EUR + 22 % DDV (1.235,31 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
4 sklopi
1.255,10 EUR + 22 % DDV (1.531,22 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
5 sklopov
1.463,00 EUR + 22 % DDV (1.784,86 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
6 sklopov
1.636,25 EUR + 22 % DDV (1.996,23 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 
Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D: Urejanje delovnih razmerij v praksi
7 sklopov
1.797,95 EUR + 22 % DDV (2.193,50 EUR z DDV)

Na zalogi

-
+
0,00 

Na zalogi

Izberite datum glede na število sklopov, ki ste jih izbrali.

Z DDV: 516,67 €
Brez DDV: 423,50 

Šifra: S24055
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava po noveli ZDR-1D

Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

 

 • Izkušeni predavatelji
 • Možnost izbiranja sklopov
 • Praktična znanja
 • Omejeno število udeležencev
 • Sestavite si svoj program

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.si

 

Kotizacija

 • en sklop znaša 423,50 EUR brez DDV.
 • dva sklopa znaša 735,35 EUR brez DDV.
 • tri sklope znaša 1.012,55 EUR brez DDV.
 • štiri sklope znaša 1.255,10 EUR brez DDV.
 • pet sklopov znaša 1.463,00 EUR brez DDV
 • šest sklopov znaša 1.636,25 EUR brez DDV.
 • sedem sklopov znaša 1.797,95 EUR brez DDV.

 

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v reviji Pravna praksa.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke revij Pravna praksa ter Podjetje in delo, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

 

Trajanje

Vsak sklop traja od 9.00 do 13.15.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

1. SKLOP četrtek, 29. avgust

Nove oblike dela, pojma delavca in delodajalca ter inšpekcijski nadzor

izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

opredelitev delovnega razmerja ter koga šteti za delavca in delodajalca

digitalizacija, delo prek spletnih platform in druge nove oblike dela

samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

2. SKLOP torek, 3. september

Umetna inteligenca in varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

mag. Andrej Tomšič, as. Sara Bagari

obveznosti delodajalca po ZVOP-2

smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih

meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS ipd.)

priložnosti in pasti uporabe umetne inteligence v delovnih razmerjih 

algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence) 

omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec, pravica do odklopa in druge pravice delavcev

3. SKLOP sreda, 4. september

Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem

Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert 

pravica do prožnih ureditev dela po noveli ZDR-1D in obveznosti delodajalca (krajši delovni čas, delo na domu, oskrbovalski dopust itd.)

posebno delovnopravno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

prožnost pri organiziranju delovnega časa in problematika beleženja izrabe delovnega časa

sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)

prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

4. SKLOP četrtek, 5. september

Aktualna vprašanja kolektivnega delovnega prava

dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca

sistem kolektivnih pogodb z vidika novih direktiv, novele ZDR-1D in novejše sodne prakse

smernice konkurenčnega prava EU za sklepanje kolektivnih pogodb za samozaposlene

okrepljeno delovnopravno varstvo delavskih predstavnikov po noveli ZDR-1D

opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev – praktični primeri in interpretacija ZSDU

vloga delavskih predstavnikov pri uvajanju digitalizacije in umetne inteligence v delovna razmerja 

5. SKLOP petek, 6. september

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ter postopek odpovedi po noveli ZDR-1D

mag. Nataša Belopavlovič, izr. prof. dr. Luka Tičar

prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in s sporazumom strank

prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu

prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev

splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)

nova ureditev postopka predhodnega pisnega opozorila pred odpovedjo po noveli ZDR-1D ter druge novosti glede odpovedi in odpovednih razlogov

odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga in v primerih prenehanja delodajalca

6. SKLOP torek, 10. september

Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo, letni dopust in druge odsotnosti z dela po noveli ZDR-1D

dr. Martina Šetinc Tekavc, doc. dr. Nana Weber

prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine

pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga

plača, dodatki, povračilo stroškov ter novosti glede varstva plače in subsidiarne odgovornosti po noveli ZDR-1D

letni dopust, oskrbovalski dopust in pravica do odsotnosti z dela delavca, ki je žrtev nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

7. SKLOP ponedeljek, 16. september

Posebno varstvo starejših delavcev, invalidov in drugih kategorij delavcev po noveli ZDR-1D

mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

novosti glede varstva nekaterih kategorij delavcev po noveli ZDR-1D

posebno varstvo starejših delavcev in ugodnejše pravice (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)

možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi

razporeditev invalida na drugo delovno mesto

druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidov

postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in zaradi poslovnega razloga

as. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij

izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Damijan Gregorc, odvetnik

dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče

izr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert

izr. prof. dr. Nana Weber, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Weber N., pravna svetovanja, analize in mediacije, d. o. o.