Mala šola civilnega prava

Lokacija:
Hotel Slon (4., 23., 24. april 2024), Ljubljana
City Hotel (12. april 2024), Ljubljana
Datum: april 2024 / 9.00-12.00

Z DDV: 469,70 €
Brez DDV: 385,00 

Izberite število sklopov:
Mala šola civilnega prava
1 sklop
385,00 EUR + 22 % DDV (469,70 EUR z DDV)

Na zalogi

469,70 
Mala šola civilnega prava
2 sklopa
668,50 EUR + 22 % DDV (815,57 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola civilnega prava
3 sklopi
920,50 EUR + 22 % DDV (1.123,01 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola civilnega prava
4 sklopi
1.141,00 EUR + 22 % DDV (1.392,02 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Šifra: S24030
Vrsta artikla: šola
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Izkušeni predavatelji Možnost izbiranja sklopov Praktična znanja Omejeno število udeležencev

 

Kotizacija

Kotizacija za:
en sklop znaša 385,00 EUR brez DDV.
dva sklopa znaša 668,50 EUR brez DDV.
tri sklope znaša 920,50 EUR brez DDV.
štiri sklope znaša 1.141,00 EUR brez DDV.

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Trajanje

Posamezni sklop traja: 9.00 – 12.00 ure

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Programska vodja šole: Petra Plevnik

1. SKLOP 4. april

Uvodno predavanje o preprečevanju sporov in reševanju sporov pred sprožitvijo sodnih postopkov

mag. Gordana Ristin, Andrej Razdrih

• upravljanje sporov (conflict management) in mirno reševanje sporov ali kako sprte strani pripeljati za pogajalsko mizo

• vrste alternativnih načinov reševanja sporov s poudarkom na mediaciji

• primeri iz prakse

2. SKLOP 12. april

Stvarno- in obligacijskopravne posledice nelastnikovega razpolaganja z nepremičnino

Jure Debevec, mag. Barbara Jan Bufon

• tristransko razmerje, ki nastane kot posledica nelastnikovega razpolaganja

• primeri iz prakse

3. SKLOP 23. april

Jamčevalni in regresni zahtevki pri prodajni in gradbeni pogodbi

prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Karmen Lutman

• jamčevalni zahtevek zaradi stvarnih in pravnih napak pri prodajni in podjemni (gradbeni) pogodbi

• posledice prenehanja kupoprodajne in gradbene pogodbe ter pravila vračanja

4. SKLOP 24. april

Klavzula rebus sic stantibus – razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin s predstavitvijo sodne prakse

Petra Plevnik, Maša Kramar

• predstavitev instituta in njegove aktualnosti v zadnjih letih

• sodna praksa in odprti primeri

• izdaja začasnih odredb in druga odprta vprašanja