Koncerni, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, Tatjana Svažič, dr. Majda Kokotec Novak, dr. Martina Repas, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič Stvarno kazalo: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman

Knjiga poglobljeno in sistematično obravnava pravne, davčne in računovodske vidike delovanja koncernov. Je obvezno ali vsaj priporočljivo študijsko gradivo pri nekaterih predmetih na pravnih in ekonomskih fakultetah in zelo koristen pripomoček za prakso, tako poslovno kot sodno.

Z DDV: 56,00 
Brez DDV: 53,33 

Na zalogi

Z DDV: 56,00 
Brez DDV: 53,33 

Šifra: 900-884
Avtor: Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, Tatjana Svažič, dr. Majda Kokotec Novak, dr. Martina Repas, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič Stvarno kazalo: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V 2., spremenjeni in dopolnjeni izdaji monografije Koncerni so vsa poglavja iz prve posodobljena in upoštevajo najnovejši razvoj na področju zakonodaje, standardov in sodne prakse, v treh novih poglavjih pa so predstavljene v praksi posebno aktualne teme. Tako so v prvem delu knjige, ki obravnava pravna vprašanja, dodana poglavja o davčnopravnih vidikih delovanja koncernov, o poslovanju z lastnimi delnicami v koncernih in o odgovornosti organov obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb (koncernska skladnost). Poglavja o koncernskem pravu, o koncernskih združitvah in delitvah ter o konkurenčnopravnih vidikih delovanja koncernov, ki jih je vsebovala že prva izdaja, so ustrezno nadgrajena. V drugem, računovodskem in revizijskem delu je obravnavana problematika konsolidiranih računovodskih izkazov in revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-455-3

Št. strani: 476

Leto izdaje: 2021

Dr. Peter Podgorelec je doktor pravnih znanosti in izredni profesor za področje prava. Poklicno pot je začel kot strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Mariboru in jo nadaljeval kot okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru. Od septembra 2004 je zaposlen na Ekonomsko- poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je nosilec oziroma sonosilec različnih predmetov s področja gospodarskega prava. Znanstvenoraziskovalno se ukvarja predvsem s korporacijskim pravom. Je avtor oziroma soavtor številnih znanstvenih člankov in monografij, med drugim je soavtor Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah (GV Založba, 2014), avtor knjige Informacijske pravice družbenikov (GV Založba, 2007) ter soavtor knjig Družba z omejeno odgovornostjo (GV Založba, 2009) in Nadzorni sveti in upravni odbori (GV Založba, 2010). 
 
Dr. Lidija Hauptman
 
Tatjana Svažič je odvetnica v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji, o. p., d. o. o. Glavna področja, s katerimi se ukvarja, so slovensko in mednarodno davčno pravo, pogodbeno pravo, združitve in prevzemi ter splošne pravne zadeve. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti iste univerze. Pred sedanjo zaposlitvijo je opravila sodniško pripravništvo, nato je več let delala kot pravna svetovalka v mednarodni svetovalni družbi in zatem še kot višja pravosodna svetovalka za področje gospodarskega kriminala na tožilstvu.
 
Dr. Majda Kokotec Novak
 
Dr. Martina Repas je doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno znanstvenoraziskovalno delo sega zlasti na področje konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine. Objavila je številne znanstvene članke in monografije s teh področij, med katerimi velja omeniti zlasti Die Angleichung der Wettbewerbsregeln in den neuen und zukünftigen Mitgliedstaaten an das Unionsrecht – Slowenien (Nomos Verlag, 2013) ter (Pravo blagovnih in storitvenih znamk GV Založba, 2007). Je tudi razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.
 
Dr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor in docent za področje računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini. Je tudi avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega prek 650 enot. Je predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Prejel je tudi več priznanj za najuglednejšega finančnega strokovnjaka.
 
Dr. Saša Prelič je doktor pravnih znanosti in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Izpopolnjeval se je na Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija), Kingston Law School (Združeno kraljestvo) ter na Pravni fakulteti Sveučilišta u Rijeci (Hrvaška). Od leta 2019 je član Sodnega sveta Republike Slovenije in poravnalnega odbora. V letih 2011 in 2015 je opravljal funkcijo dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Leta 2009 je prejel nagrado pravnik leta. S svojimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami posega zlasti na področje prava gospodarskih družb, prava statusnih preoblikovanj, insolvenčnega prava ter prava vrednostnih papirjev. Je avtor in soavtor več samostojnih znanstvenih monografij, kot so na primer Materialno statusno preoblikovanje, Uvodna pojasnila k Zakonu o gospodarskih družbah, Evropska delniška družba ter Družba z omejeno odgovornostjo. Kot komentator je sodeloval pri komentarjih Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Kot vodja oziroma sodelavec sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih ter predava na posvetovanjih in strokovnih seminarjih.