Kolizija človekovih pravic

Vidiki ustavnosodne presoje

Avtor: dr. Iztok Štefanec

Knjiga celovito obravnava izbrane vidike zakonodajnega in (ustavno)sodnega odločanja o človekovih pravicah v koliziji. Teoretična obravnava je vseskozi prepletena z uporabo prava v sodni presoji, zato delo ni le prispevek k ustavnopravni stroki in študiju prava človekovih pravic, temveč ob vse večjem pomenu ustavnega sodišča in njegove sodne prakse tudi uporaben pripomoček za nekatere državne organe, sodstvo in udeležence sodnih postopkov.

Z DDV: 52,00 
Brez DDV: 49,52 

Na zalogi

Z DDV: 52,00 
Brez DDV: 49,52 

Šifra: 900-900
Avtor: dr. Iztok Štefanec
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Avtor se v knjigi poglobljeno ukvarja s teoretičnimi temelji človekovih pravic in jih poveže z izbranimi vidiki (ustavno)sodne presoje. Pri tem obravnava omejitvene klavzule, razločevanje med pravnim urejanjem načina uresničevanja in omejevanja človekovih pravic ter vsebino in strogost (ustavno)sodne presoje v okviru testa dopustnosti ciljev.

Po uvodu so v drugem poglavju opredeljeni tipi omejitvenih klavzul z njihovimi lastnostmi in vlogo. Ob tem je podana tudi ocena o njihovem učinkovanju v sistemu omejitvenih klavzul. Posebna pozornost je namenjena pravnemu razlogovanju v zvezi z njimi.

Na razločevanje med zakonskimi normami, ki določajo način uresničevanja človekovih pravic, in normami, ki omejujejo človekove pravice, so vezane pomembne posledice, med drugim izbira testa, ki se uporabi pri ustavnosodni presoji, in njena strogost. V tretjem poglavju je predstavljena teza, da kriteriji za to razločevanje niso jasni in predvidljivi; avtor utemelji tudi razloge za opustitev enega od testov.

V četrtem poglavju je poglobljeno obravnavan test dopustnosti ciljev. Po avtorjevem mnenju ima v pravu človekovih pravic najmanj dve vlogi: uporablja se kot presoja ustavne dopustnosti cilja in kot presoja stvarne upravičenosti cilja. Avtor tudi utemelji, da je uveljavljena ustavnosodna razlaga omejitvene klavzule iz tretjega odstavka 15. člena Ustave preširoka in pravzaprav pomeni tacite spremembo te ustavne določbe.

 

Vezava: mehka

ISBN: 978-961-247-461-4

Št. strani: 352

Leto izdaje: 2021

Dr. Iztok Štefanec (1985) je leta 2010 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje je kot pripravnik pridobival na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, v času, ko je bil na študijski izmenjavi v Strasbourgu, pa krajše obdobje tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice. Na isti fakulteti je nadaljeval študij na podiplomski stopnji in se tam leta 2013 zaposlil kot raziskovalec ter asistent za ustavno pravo. Pedagoške obveznosti je opravljal tudi na Fakulteti za upravo in Pravni fakulteti ter Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2018 je pod mentorstvom prof. dr. Saše Zagorca z odliko doktoriral. Zaposlen je kot svetovalec Ustavnega sodišča Republike Slovenije.