Prikazovanje 1–15 od 264 rezultatov

 • Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu
  NOVO

  Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu

  z DDV: 88,00  Brez DDV: 83,81 

  Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu


  Avtor: Sebastjan Kerčmar

   

  V knjigi je prvič v slovenski literaturi izjemno podrobno in primerjalnopravno obravnavana pravica do odpravnine, do katere so od leta 1986 skladno z Direktivo 86/653/EGS in od leta 2002 tudi skladno z Obligacijskim zakonikom upravičeni trgovski zastopniki ter analogno najmanj tudi distributerji. Do odpravnine je upravičen zelo širok krog fizičnih in pravnih oseb, od velikih zastopniških in distributerskih družb pa vse do najmanjših upravljavcev bencinskih servisov, trafik in najrazličnejših zastopnikov. Knjiga je odličen pripomoček za prakso in nadaljnji razvoj te sui generis pravice tudi v Sloveniji.
  Šifra: 900-969
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 88,00  Brez DDV: 83,81 
  V KOŠARICO
 • Zakon o delovnih razmerjih z novelo ZDR-1D z uvodnimi pojasnili
  V TISKU

  Zakon o delovnih razmerjih z novelo ZDR-1D z uvodnimi pojasnili

  z DDV: 186,00  Brez DDV: 177,14 

  Zakon o delovnih razmerjih z novelo ZDR-1D z uvodnimi pojasnili


  Uvodna pojasnila: dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Darja Senčur Peček
  Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

   

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je osrednji zakon s področja delovnega prava. V enajstih letih od uveljavitve je bil večkrat dopolnjen in spremenjen. Najobsežneje je vanj posegla novela ZDR-1D, ki je začela veljati 16. 11. 2023 in s katero so bile med drugim implementirane zahteve iz direktiv EU o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Uvodna pojasnila bralca na pregleden in jasen način vodijo skozi novosti.

  Šifra: 900-967
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 186,00  Brez DDV: 177,14 
  V KOŠARICO
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, 3., posodobljena in dopolnjena izdaja
  V PRIPRAVI

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, 3., posodobljena in dopolnjena izdaja

  z DDV: 390,60  Brez DDV: 372,00 

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, 3., posodobljena in dopolnjena izdaja


  Urednice: Nataša Belopavlovič, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček
  Avtorji: Sara Bagari, Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Marijan Debelak, Biserka Kogej Dmitrovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Aljoša Polajžar, Darja Senčur Peček, Martina Šetinc Tekavc, Mojca Tancer Verboten
  Stvarno kazalo: Aljoša Polajžar

   

  V desetih letih po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet kot pomemben del reforme trga dela leta 2013, je to področje doživelo pomemben razvoj in korenite spremembe tako na domači kot na evropski in globalni ravni. Zaradi številnih sprememb pripravljamo tretjo, posodobljeno in dopolnjeno izdajo velikega komentarja. Dosedanji skupini uveljavljenih avtorjev so se pridružili še novi, ki se pri svojem delu v različnih institucijah in okoljih vsi srečujejo in ukvarjajo z delovnim pravom.

  Šifra: 900-968
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 390,60  Brez DDV: 372,00 
  V KOŠARICO
 • Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom
  NOVO

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom


  Urednici: Aleksandra Velkovrh, Sonja Ristanović
  Avtorji komentarja: mag. Tomaž Černe, Blaž Guna, mag. Boštjan Hartner, dr. Miha Juhart, mag. Nina Koselj, mag. Romana Lah, Bojana Mazi, Damjana Pečnik, Sonja Ristanović, dr. Aleksander Srdić, Barbara Škraba Flis, dr. Matjaž Tratnik, Aleksandra Velkovrh, Dida Volk

   

  Skupina 14 vrhunskih poznavalcev pravne, upravne, sodne in inženirske stroke pod uredniškim vodstvom Aleksandre Velkovrh in Sonje Ristanović je pripravila obsežen znanstveni komentar novega Gradbenega zakona. V njem so zakonske določbe obravnavane teoretično ter razložene s strokovnega in praktičnega vidika z upoštevanjem sodne prakse. Knjiga je zato nepogrešljiv pripomoček tudi pri pripravi projektne dokumentacije, dovoljevanju, legalizacijah in gradnji – tako za zaposlene v državnih in občinskih upravnih organih ter na civilnih in prekrškovnih sodiščih kot za investitorje, lastnike objektov, projektante, nadzornike, izvajalce in inšpektorje.

  V njej so objavljeni tudi čistopisi Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Pravilnika o začasnih objektih.

  Šifra: 900-942
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Uvod v varstvo osebnih podatkov
  NOVO

  Uvod v varstvo osebnih podatkov

  z DDV: 88,00  Brez DDV: 83,81 

  Uvod v varstvo osebnih podatkov


  Urednik: Klemen Kraigher Mišič
  Spremna beseda: Mojca Prelesnik
  Avtorji: Meta Bevc, LL.M., dr. Miro Cerar, mag. Petra Čas, Mojca Komac Adlešič, Nina Komočar Urbanija, Klemen Kraigher Mišič, Tina Kraigher Mišič, Jernej Lavrenčič, mag. Rosana Lemut Strle, Peter Pavlin, Boštjan Špehonja, Tajda Vrhovec, Nejc Jernej Zadnikar, dr. Marko Zebec Koren

   

  Priročnik, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov in povezana področja, je nujen pripomoček in prvi korak k razumevanju, kako zaščititi osebne podatke v današnjem vse bolj povezanem in digitaliziranem svetu. Kot odličen uvod v to pomembno in izjemno aktualno temo je namenjen širši publiki.

  Šifra: 900-964
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 88,00  Brez DDV: 83,81 
  V KOŠARICO
 • Položaj oškodovanca v slovenskem kazenskem postopku
  NOVO

  Položaj oškodovanca v slovenskem kazenskem postopku

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 

  Položaj oškodovanca v slovenskem kazenskem postopku

  Avtor: dr. Maša Hribar

   

  Monografija postavlja v središče oškodovanca in njegovo aktivno vlogo v slovenskem kazenskem postopku. V ospredju zanimanja je oškodovanec v ožjem smislu, ki sodeluje v kazenskem postopku poleg državnega tožilca, ki izvršuje funkcijo pregona po uradni dolžnosti.

  Šifra: 900-963
  Avtor: dr. Maša Hribar
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 
  V KOŠARICO
 • Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice
  NOVO

  Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 

  Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

  Avtor: dr. Domen Končan

   

  Avtor v knjigi ugotavlja, da se sodbe ESČP lahko uresničujejo na več različnih načinov. Tak pristop lahko pripomore k temu, da države izpolnjujejo svojo obveznost spoštovanja človekovih pravic iz 1. člena EKČP, uporabljajo pa ga lahko vsi, ki jih zadevajo sodbe ESČP.

  Šifra: 900-966
  Avtor: dr. Domen Končan
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 
  V KOŠARICO
 • Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L z uvodnimi pojasnili
  NOVO

  Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L z uvodnimi pojasnili

  z DDV: 167,00  Brez DDV: 159,05 

  Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L z uvodnimi pojasnili


  Uvodna pojasnila: prof. dr. Saša Prelič, doc. dr. Jerneja Prostor
  Stvarno kazalo: doc. dr. Jerneja Prostor

   

  Uvodna pojasnila bralca seznanjajo z najpomembnejšimi spremembami in dopolnitvami, uveljavljenimi z obsežno novelo ZGD-1L. Novelo dopolnjujejo vzporedne spremembe Zakona o sodnem registru in Zakona o notariatu, s katerimi skupaj tvorijo normativno celoto. Avtorja pojasnita tudi implementacijo direktiv iz svežnja korporacijskega prava, tj. Digitalizacijske in Mobilnostne direktive. Uvodnim pojasnilom je dodano zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele, k lažji praktični uporabi noveliranega zakona pa pripomore podrobno stvarno kazalo.

  Šifra: 900-962
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 167,00  Brez DDV: 159,05 
  V KOŠARICO
 • Civilno izvršilno pravo
  E-KNJIGA

  Civilno izvršilno pravo

  z DDV: 20,00  Brez DDV: 19,05 

  Civilno izvršilno pravo

  Avtor: dr. Vesna Rijavec

  Knjiga je dostopna le v e-obliki (PDF).

   

  Knjiga iz leta 2003, ki je zaradi zaokroženega in teoretično poglobljenega prikaza civilnega izvršilnega prava še vedno aktualna, je dostopna v e-obliki.

  Šifra: 10-421
  Avtor: dr. Vesna Rijavec

  Knjiga je dostopna le v e-obliki (PDF).
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 20,00  Brez DDV: 19,05 
  V KOŠARICO
 • Zbornik 15. konferenca kazenskega prava in kriminologije
  NOVO

  Zbornik 15. konferenca kazenskega prava in kriminologije

  z DDV: 52,00  Brez DDV: 49,52 

  Zbornik 15. konferenca kazenskega prava in kriminologije

  Zbornik 2023

   

  V zborniku so zbrani prispevki 15. konference kazenskega prava in kriminologije, ki je potekala v Portorožu, 28. in 29. novembra 2023.

  Šifra: 10-420
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 52,00  Brez DDV: 49,52 
  V KOŠARICO
 • V vrtincu pogledov
  NOVO

  V vrtincu pogledov

  z DDV: 55,00  Brez DDV: 52,38 

  V vrtincu pogledov

  30 najodmevnejših kolumn


  Avtorica: Vlasta Nussdorfer

   

  V knjigi je zbranih 30 najodmevnejših kolumn, ki jih je avtorica v zadnjem desetletju objavila na največjem pravnem informacijskem spletnem portalu IUS-INFO. V njih se dotika vseh področij našega življenja, povezuje pravo z vsakdanjim življenjem, potrka na našo vest in spodbuja k ohranjanju najlepšega v nas.

  Šifra: 900-965
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 55,00  Brez DDV: 52,38 
  V KOŠARICO
 • Sodniško pravo
  NOVO

  Sodniško pravo

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 

  Sodniško pravo


  Urednika: dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik
  Avtorji: dr. Matej Accetto, dr. Samo Bardutzky, mag. Nina Betetto, dr. Maja Brkan, dr. Miro Cerar, dr. Aleš Galič, dr. Primož Gorkič, dr. Janez Kranjc, dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik, Tomaž Pavčnik, dr. Tilen Štajnpihler Božič, dr. Peter Štih
  Imensko in stvarno kazalo: dr. Aleš Novak

   

  Sodniki ustvarjajo pravo. Če je nekoč morda veljalo, da je edini pravni vir zakon, se danes utrjuje spoznanje, da imajo pomembno vlogo pri sooblikovanju pravnega sistema tudi sodnice in sodniki. Monografija je posvečena raziskovanju različnih vidikov tega zanimivega pojava: njegovi naravi, pojavnim oblikam, učinkovanju v različnih pravnih panogah, polemikam, ki jih sodniško pravo sproža, in mejam sodniške ustvarjalnosti.

  Šifra: 900-956
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 58,00  Brez DDV: 55,24 
  V KOŠARICO
 • Pravni rokovnik 2024
  NOVO

  Pravni rokovnik 2024

  z DDV: 56,00  Brez DDV: 53,33 

  Pravni rokovnik 2024

  Pravni rokovnik ima pregleden koledarski del in dovolj prostora za zapisovanje, poleg tega vključuje zbirko najpomembnejših podatkov, ki jih pogosto potrebujete pri delu.

  Šifra: 900-950
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 56,00  Brez DDV: 53,33 
 • Informacijska varnost: Etično hekanje 2.0
  NOVO

  Informacijska varnost: Etično hekanje 2.0

  z DDV: 69,00  Brez DDV: 65,71 

  Informacijska varnost: Etično hekanje 2.0

  Na poti k zagotavljanju večplastne zaščite


  Avtorji: Sara Tomše, dr. Sabina Zgaga Markelj, dr. Blaž Markelj
  Stvarno kazalo: Sara Tomše, dr. Sabina Zgaga Markelj, dr. Blaž Markelj

   

  Potreba po preverjanju varnosti informacijskih sistemov z učinkovitimi metodami, kakršna je na primer etično hekanje, je večja kot kadarkoli doslej. V knjigi so podrobno predstavljene spremembe, povezane z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij, in nove oblike groženj, ter primeri dobrih praks samozaščite in zaščite organizacij, povzeti pa so tudi relevantni pravni okviri. Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo z vprašanjem kibernetske varnosti – tako strokovnjakom, etičnem hekerjem, tistim, ki testirajo odpornost informacijskih sistemov, kot pravnikom, ki se srečujejo z legitimnostjo tovrstnih storitev, managerjem kibernetske varnosti in odločevalcem, navsezadnje pa vsakemu uporabniku kibernetskega prostora.

  Šifra: 900-960
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 69,00  Brez DDV: 65,71 
 • Uvod v sodobno poslovno pravo
  NOVO

  Uvod v sodobno poslovno pravo

  z DDV: 48,00  Brez DDV: 45,71 

  Uvod v sodobno poslovno pravo

  Osnove s praktičnimi primeri


  Avtorja: dr. Jaka Cepec, dr. Mitja Kovač
  Stvarno kazalo: Lana Gotvan

   

  V knjigi so predstavljena tipična pravna razmerja, ki jih mora poznati vsakdo, ki se želi aktivno vključiti v poslovno življenje. Namenjena je torej predvsem nepravnikom, ki želijo spoznati osnove posameznih temeljnih pravnih panog s področja gospodarstva, tudi na praktičnih primerih.

  Šifra: 900-961
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 48,00  Brez DDV: 45,71 
  V KOŠARICO