Delovni čas in evidenca o izrabi delovnega časa

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 2. oktober 2023

Z DDV: 353,80 
Brez DDV: 290,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 353,80 
Brez DDV: 290,00 

Šifra: S23055
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija znaša 290,00 EUR + DDV. Vključuje gradivo ter osvežilne pijače in prigrizke med odmorom. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–13.30 seminar

PROGRAM

Delovni čas

• definicija delovnega časa

• polni delovni čas

• razporeditev in prerazporeditev delovnega časa

• enakomerna in neenakomerna razporeditev delovnega časa ter preračun delovnega časa

• nadurno delo in prepoved opravljanja dela prek polnega delovnega časa

• koriščenje presežka delovnih ur

• priznavanje opravljenih delovnih ur za službeno pot

 

Evidenca o izrabi delovnega časa

• namen sprememb in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) z novelo ZEPDSV-A

• cilji in načela, ki bodo uvedeni z novelo ZEPDSV-A

• novosti, ki jih prinaša novela ZEPDSV-A: pojem delavca, posredovanje podatkov ZZZS, evidenca o izrabi delovnega časa, zagotavljanje vpogleda v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, obveznost elektronskega vodenja evidenc, predlog sindikata za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence, prekrški v zvezi z vodenjem evidenc

Predavateljica: mag. Larisa Istenič