6. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 11. in 12. september 2023

Z DDV: 573,40 
Brez DDV: 470,00 

Šifra: S23042
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 470,00 EUR brez DDV (573,40 EUR z DDV).
Udeleženci dosedanjih konferenc pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!
Kotizacija za udeležence dosedanjih konferenc znaša 376,00 EUR + DDV.
Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Programski vodji: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus

Ponedeljek, 11. september

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–10.00 uvodni nagovor, Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.00–13.00 1. sekcija: Gospodarstvo in produktivnost v Sloveniji ter izvajanje pravice do socialne varnosti

vodja: dr. Andraž Rangus

Obeti slovenskega gospodarstva in njihov vpliv na zagotavljanje pravice do socialne varnosti v Sloveniji, Bojan Ivanc

Zdajšnje stanje in pričakovani trendi na področju prihodkov iz naslova davkov in prispevkov, Peter Grum

11.00–11.15 odmor

Vpliv demografskih gibanj na vzdržnost sistemov socialne varnosti v Sloveniji, dr. Boris Majcen

Vpliv umetne inteligence na trg dela in sisteme socialne varnosti, Sara Bagari

Cenovna stabilnost kot sestavni del socialne politike, dr. France Arhar

razprava

13.00–14.00 kosilo

14.00–15.45 2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kaj prinaša prenova sistema

vodja: Marijan Papež

Predlogi prenove sistema in njihov vpliv na socialno varnost prihodnjih generacij upokojencev, Igor Feketija

Pomen prenove pokojninskega sistema za njegovo nadaljnje delovanje in izvajanje, Marijan Papež

Zakonodajno-pravni vidik sprejemanja novel ZPIZ-2, dr. Andreja Kurent

Izvedba ZPIZ-2 v praksi, Anamarija Tivold Plevel

razprava

15.45–16.00 odmor

16.00– 17.30 Okrogla miza: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji

vodja: dr. Andraž Rangus

sodelujoči: Igor Feketija, Bojan Ivanc, Anka Tominšek, Aljoša Čeč, Marijan Papež

 

Torek, 12. september

9.30–11.30 3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja in zmanjšanju absentizma

vodja: dr. Grega Strban

Pravica do socialne varnosti ob (začasni in trajni) nezmožnosti za delo, dr. Grega Strban

Prihodnji razvoj zdravstvenega zavarovanja, dr. Tatjana Mlakar

Kako bodo predlagane spremembe zdravstvenega zavarovanja pripomogle k učinkovitejšemu delovanju in vzdržnosti tega sistema, mag. Ana Vodičar

Učinkovito povezovanje sistema zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, usmerjeno k ohranjanju delazmožnosti, Mario Bartolac

11.30–12.00 odmor

12.00–13.45 4. sekcija: Izzivi pri prenovi invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov

vodja: Marijan Papež

Prihodnji razvoj invalidskega zavarovanja, mag. Katja Rihar Bajuk

Kako bodo predlagane spremembe invalidskega zavarovanja pripomogle k učinkovitejšemu delovanju tega sistema, Marijan Papež

Izvedenstvo v Sloveniji – ali je sistem učinkovit, Lidija Šubelj

Izzivi na področju delovanja izvedenskih organov, Boris Kramžar

razprava

13.45–14.00 odmor

14.00–15.45 5. sekcija: Kako dodatno pokojninsko zavarovanje omogoči boljšo prerazdelitev tveganja zadostnega dohodka v starosti

vodja: dr. Andraž Rangus

Kakšne so meje solidarnosti znotraj sistema pokojninskega zavarovanja, dr. Andraž Rangus, mag. Žiga Vižintin

Obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje in faza izplačevanja pokojninske rente, Boštjan Vovk

15.45–16.00 Sklepne misli