5. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 16. in 17. februar 2023

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

dnip.gvzalozba.si

Z DDV: 536,80 
Brez DDV: 440,00 

Šifra: S23015
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje tudi kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji srečanja. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Programska vodja dnevov: dr. Vesna Rijavec

Četrtek, 16. februar

9.00–9.30 sprejem udeležencev

1. sekcija: Postopki v zvezi z nepremičninami in druga aktualna vprašanja nepravdnega prava

9.30–10.00 Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1, dr. Vesna Rijavec

10.00–10.30 Aktualna vprašanja zemljiškoknjižnih postopkov, mag. Mojca Kete Ujčič

10.30–10.45 razprava

10.45–11.15 odmor

11.15–11.45 Katastrski vpisi po novem – Zakon o katastru nepremičnin, Franc Ravnihar

11.45–12.15 Elektronsko poslovanje v izvršilnem postopku, Jana Tomazin

12.15–12.30 razprava

12.30–14.00 odmor za kosilo

14.00– 14.30 Nekatera vprašanja upravnih postopkov v zvezi z nepremičninami ter novosti Zakona o katastru nepremičnin, Rok Dacar

14.30–15.00 Skupno premoženje zakoncev – razmejitev med nepravdnim in pravdnim postopkom, dr. Urban Vrtačnik

15.00–15.30 Stroški v nepravdnih postopkih, Katja Plauštajner Metelko, LL.M

15.30–16.00 razprava

 

Petek, 17. februar

2. sekcija: Aktualna vprašanja izvršilnih postopkov

9.30–10.00 Aktualna vprašanja izvršilnih postopkov (problematika dražb nepremičnin, najemne pogodbe, notarski zapisi), Tjaša Potparič Janežič

10.00–10.30 Pojem terjatve v izvršilnem postopku (prehod terjatve ali obveznosti, pogojna in vzajemna obveznost, alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri, fakultativna pravica dolžnika), dr. Tomaž Keresteš

10.30–11.00 Odlog izvršbe, dr. Andrej Ekart

11.00–11.30 Revizija v izvršbi in nepravdnih postopkih, dr. Damjan Orož

11.30–11.45 razprava

11.45–12.15 odmor

12.15–12.45 Regulacijske začasne odredbe v praksi in načelo formalne legalitete, mag. Igor Strnad

12.45–13.15 Novejša ustavnosodna praksa v nepravdnih in izvršilnih zadevah, dr. Aleš Galič

13.15–14.00 razprava