4. konferenca prava informacijske varnosti

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 16. in 17. marec 2023

Z DDV: 536,80 
Brez DDV: 440,00 

Šifra: S23002
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR brez DDV (536,80 EUR z DDV). Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Za udeležence konference Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo (https://www.fvv.um.si/KonferencaV2022/), ki je novembra potekala v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, velja pri prijavi na 4. konferenco prava informacijske varnosti v organizaciji družbe LEXPERA (GV Založbe) POSEBNA CENA.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Partnerja dogodka

Fakulteta za varnostne vede

Inštitut za kriminologijo

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Več informacij

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: seminar@gvzalozba.si

Programski vodja: dr. Blaž Markelj

Izr. prof. dr. Blaž Markelj je prejemnik priznanja ambasador zasebnosti za leto 2022, ki ga Informacijski pooblaščenec podeli ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov. Dr. Markelj je priznanje prejel zaradi uspešnega povezovanja deležnikov, organizacije aktualnih konferenc in dela z mladimi na področju informacijske varnosti.

Četrtek, 16. marec

8.30–9.00 sprejem udeležencev

9.00–11.30 1. sekcija: Iz preteklosti za prihodnost informacijske varnosti

vodji: dr. Bojan Dobovšek, dr. Blaž Markelj

• Povečanje odpornosti in zmogljivosti na področju kibernetske varnosti – prispevek direktive NIS 2, Ivana Boštjančič Pulko

• Ugotovitve na podlagi inšpekcijskih nadzorov po Zakonu o informacijski varnosti in pogled v prihodnost v smeri direktive NIS 2, Matjaž Mravljak

• Kibernetska odpornost kot temelj kibernetske obrambe, Staša Novak

• Direktiva NIS 2 – nasveti in izkušnje iz prve roke, Jure Remškar, Smart Com d.o.o

• Akt o digitalnih trgih – nadgradnja ureditve EU pri urejanju poslovanja velikih igralcev na digitalnih trgih, Matija Knapič

11.30–11.45 odmor

11.45–13.45 2. sekcija: Kaj prinaša ZVOP-2

vodja: Mojca Prelesnik

• Kaj pomeni sprejetje ZVOP-2 za zavezance, posameznike, državo, Mojca Prelesnik

• Ureditev videonadzora, potrjevanja (certifikacije) in biometrije po ZVOP-2, mag. Andrej Tomšič

• Dnevniki obdelave in ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po ZVOP-2, dr. Benjamin Lesjak

• ZVOP-2 v praksi upravljavcev, Klemen Kraigher Mišič

13.45–14.30 odmor

14.30–15.00 Okrogla miza: Izzivi implementacije novih regulativ v »slovenski kibernetski prostor«
vodja: Sara Tomše
sodelujejo: Vesna Prodnik, Gorazd Božič, Jure Remškar, Matjaž Mravljak, Klemen Kraigher Mišič

15.00–17.00 3. sekcija: Iskanje ravnovesja med znanstvenim napredkom in varstvom osebnih podatkov

vodja: dr. Aleš Završnik

• Kriminaliteta in podatki, dr. Aleš Završnik

• Zdravje in podatki, dr. Ksenija Geršak, dr. Damjana Rozman, Alja Romšak

• Govorne tehnologije in podatki, dr. Marko Bajec

• Znanstveno raziskovanje po ZVOP-2, dr. Pika Šarf

 

Petek, 17. marec

9.00–11.30 4. sekcija: Informacijska varnost v bančništvu in zavarovanje kibernetskih tveganj

vodja: dr. Liljana Selinšek

• Kibernetska varnost bančnega sistema, Borut Poljšak, Banka Slovenije

• Regulativa s področja informacijske varnosti v bančništvu, Martin Majer, Deželna banka Slovenije, d. d.

• Upravljanje informacijske varnosti v NLB Skupini, dr. Blaž Ivanc, NLB, d. d.

• Informacijska varnost in elektronski denar, Janko Šavnik, Addiko Bank d.d.

• Zavarovanje kibernetskih tveganj, Peter Krkoč, Zavarovalnica Triglav, d. d.

11.30 –11.45 odmor

11.45–13.45 5. sekcija: Informacijska zasebnost in kazensko pravo

vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

• Obdelava podatkov letalskih potnikov (PNR): direktiva PNR se je ohranila – kako naprej, Jernej Lavrenčič

• Pridobitev in zavarovanje e-dokazov v tujini, dr. Eneja Drobež

• Ustavnosodni vidiki lovilca IMSI, dr. Sabina Zgaga Markelj

dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru

Ivana Boštjančič Pulko, Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV)

Matjaž Mravljak, direktor Inšpekcije za informacijsko varnost, Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV)

Staša Novak, svetovalka za politiko kibernetske obrambe, NATO

Jure Remškar, direktor, Smart Com, d. o. o.

Sara Tomše, Telekom Slovenije

Vesna Prodnik, Telekom Slovenije

Gorazd Božič, SI-CERT

Matija Knapič

Borut Poljšak, Banka Slovenije

Martin Majer, Deželna banka Slovenije, d .d.

dr. Blaž Ivanc, NLB, d. d.

Janko Šavnik, Addiko Bank d.d.

Peter Krkoč, Zavarovalnica Triglav, d. d.

dr. Liljana Selinšek, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke

Benjamin Lesjak, Datainfo.si, d. o. o.

Klemen Kraigher Mišič, GDPR PLUS, d. o. o.

dr. Sabina Zgaga Markelj, Ustavno sodišče RS

Jernej Lavrenčič, Ustavno sodišče RS

dr. Eneja Drobež, Ustavno sodišče RS

prof. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Damjana Rozman, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alja Romšak, univ. dipl. prav., CIPP/E, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Marko Bajec, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

dr. Pika Šarf, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

dr. Bojan Dobovšek, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru