18. Dnevi prekrškovnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 20. in 21. junij 2023

Z DDV: 573,40 
Brez DDV: 470,00 

Šifra: S23030
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 470,00 EUR brez DDV (573,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Torek, 20. junij

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–13.00 1. sekcija: Aktualni ustavnopravni vidiki prekrškovnega prava
vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

Postavitev predhodnega vprašanja Sodišču EU in storilčeva pravica do izjave, Samo Košir

Prekrškovni organi kot kronske priče pred sodiščem, dr. Eneja Drobež

Prekrškovne sankcije v praksi Sodišča EU, dr. Polona Farmany

Ustavna pritožba v prekrškovnih zadevah po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Rutar in Rutar Marketing d. o. o. proti Sloveniji, dr. Sabina Zgaga Markelj

13.00–14.00 kosilo

14.00–17.00 2. sekcija: Aktualna vprašanja postopka o prekršku
vodja: Suzana Gril

Ali je hitri postopek o prekršku res še hiter, Rafael Viltužnik

Nasilje v družini kot prekršek de lega lata in de lega ferenda, Franjo Selišnik

Inšpekcijski upravni postopek v povezavi z inšpekcijskim prekrškovnim postopkom, Klavdija Prah

Učinkovitost davčne izvršbe prekrškovnih terjatev pod grožnjo nadomestnega zapora, Marko Horvat

Zakonske rešitve v Predlogu Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, Igor Kovačič

 

Sreda, 21. junij

9.00–12.00 3. sekcija: Temeljni ustavni postulati v prekrškovnem pravu
vodja: dr. Luka Vavken

V iskanju legitimnosti, dr. Zvonko Fišer

Nepristranskost odločevalcev v prekrškovnih postopkih, dr. Miha Šepec

(Ne)posredna uporaba ustavnih določb v prekrškovnem pravu, dr. Luka Vavken

Prekrškovni postopek v luči zagotavljanja temeljnih človekovih pravic včeraj, danes in jutri, mag. Petra Čas in mag. Nuša Orel