1. konferenca Umetna inteligenca in pravo

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 6. in 7. november 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23049
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Partnerji

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

Programski vodji:
prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU
Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence

Ponedeljek, 6. november

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–10.00 pozdrav udeležencem, prof. dr. Verica Trstenjak, programska vodja
in uvodno predavanje: Umetna inteligenca in izzivi za pravo, prof. dr. Matjaž Gams, Institut Jožef Stefan

10.00–12.00 1. sekcija: Umetna inteligenca in pravni problemi

vodja: prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU

Novi pravni akti EU o umetni inteligenci in razmerje s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, dr. Pika Šarf, Informacijski pooblaščenec

Avtorske pravice in generativna umetna inteligenca, dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

Pravni vidiki videoidentifikacije (prepoznave obraza): priložnosti in nevarnosti, Simon Tantegel, Nova KBM

Človekove pravice in umetna inteligenca ter sodbe Sodišča EU, prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.00 2. sekcija: (Chat)GPT

vodji: Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence, Marcel Hajd, LexRatio

Tehnični vidik delovanja Chat(GPT), Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence

Vpliv (Chat)GPT na razvoj prava: izzivi in priložnosti, Marcel Hajd, LexRatio

Varstvo osebnih podatkov in Chat(GPT), dr. Žiga Škorjanc, Pravna fakulteta Univerze na Dunaju

Primerjava ekspertnih sistemov in Chat(GPT) z vidika reševanja pravnih nalog, Anton Tomažič

15.00–15.30 odmor

15.30–17.30 3. sekcija: Odgovornost in odškodnine ter nevarnosti v povezavi z umetno inteligenco

vodja: doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Odškodninska odgovornost in sankcije za uporabo umetne inteligence, doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Praksa Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov, dr. Jelena Burnik, informacijski pooblaščenec

Umetna inteligenca in kazensko pravosodje, prof. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Metaverse in nevarnosti, Boris Veler, Logout

 

Torek, 7. november

9.00–11.00 4. sekcija: Izzivi pri uvajanju umetne inteligence (s poudarkom na Sloveniji) na različnih področjih

vodja: mag. Mitja Podpečan, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

Umetna inteligenca v javni upravi: ali lahko umetna inteligenca izdaja odločbe, Jožko Fornazarič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uporaba umetne inteligence v podjetjih: pozitivni in negativni vidiki, Lan Filipič, Deloitte

Izzivi za umetno inteligenco v odvetništvu: vrzeli v zanesljivosti s stališča temeljnega poslanstva odvetnikov, mag. Mitja Podpečan, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

Umetna inteligenca in vpliv na trg dela v Sloveniji, prof. dr. Polona Domadenik Muren, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 5. sekcija: Umetna inteligenca in problemi digitalizacije v praksi – novi izzivi

vodja: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

Digitalni evro: odgovor EU na izzive digitalizacije, izr. prof. dr. Metka Ahtik, Anja Rijavec Uršej, Banka Slovenije

Umetna inteligenca v bančništvu: prednosti, problemi, rešitve, Franc Bračun, Tajda Vrhovec, NLB

Umetna inteligenca, okolje in ESG: problemi in izzivi za prihodnost, prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Umetna inteligenca, pravo energetike in pametna omrežja, doc. dr. Luka Martin Tomažič, Alma Mater Europaea - ECM