zfppipp


Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 63/13 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 10/15 – popr.)

 

Na portalu IUS-INFO se že desetletja ukvarjamo z zbiranjem in obdelavo zakondajnih vsebin. Vsi predpisi in njihovi čistopis so rezultat dela številnih pravnih strokovnjakov, ki dnevno skrbijo za njihovo ažurnost in točnost. Rezultat tega dela je njavečja in nabolj popolna zbirka  zakondajnih vsebin v Republiki Sloveniji.

 

Če pri svojem delu potrebujete omenjen zakon in želite najbolj zanesljivo neuradno prečiščeno besedilo, ki ga pri svojem delu uporablja na tisoče zadovoljnih uporabnikov portala IUS-INFO, v spodnje polje vpišite svoj elektronki naslov in v nekaj trenutkih boste dobili svoj brezplačen izvod IUS-INFO čistopisa.