Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

Z novelama ZP-1F in ZP-1G

Avtor: Uvodna pojasnila: Hinko Jenull, dr. Liljana Selinšek Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-169-9 Št. strani: 402 Leto izdaje: 2011

Z DDV: 66,00 
Brez DDV: 62,86 

Na zalogi

Z DDV: 66,00 
Brez DDV: 62,86 

Šifra: 900-635
Avtor: Uvodna pojasnila: Hinko Jenull, dr. Liljana Selinšek Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin
Število strani: 402
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o prekrških je bil z novelo ZP-1G (Uradni list RS, št. 9 /2011), z začetkom veljavnosti 13. 3. 2011, spremenjen in dopolnjen. Precej členov je prenovljenih, novela pa je prinesla tudi vsebinske spremembe in nove institute.

V uvodnih pojasnilih so podrobno obravnavane spremembe in dopolnitve iz novel ZP-1F in ZP-1G, vključno s prehodnimi in končnimi določbami.
V knjigi je objavljeno prečiščeno besedilo zakona, z vidnimi spremembami, ki sta jih prinesli noveli ZP-1F in ZP-1G. Spremembe so natisnjene v različnem tisku, vključeno pa je tudi prejšnje besedilo, kar omogoča uporabo razveljavljenih ali spremenjenih določb, kadar bo to še potrebno.
Knjiga ima obsežno stvarno kazalo.

Najpomembnejše novosti, ki so obravnavane v knjigi:
? prenovljena ureditev odgovornosti pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov ter njihovih odgovornih oseb,
? natančnejša procesna razmejitev med prekrškovnim in kazenskim postopkom,
? preureditev odgovornosti za prekrške tujih oseb, ki uživajo imuniteto po mednarodnem pravu,
? dosledna uresničitev pravice do izjave v hitrem postopku,
? možnosti pritožbe prekrškovnega organa zoper sodbo, s katero je sodišče spremenilo odločbo v korist kršitelja, in preureditev rednega sodnega postopka s pritožbo,
? uvedba novega izrednega pravnega sredstva »odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa«,
? določitev izključne pristojnosti enega samega višjega sodišča za prekrške in spremenjene pristojnosti sodišč,
? uskladitev z zakonodajo s področja javnega naročanja, ki je uvedla novo stransko sankcijo – izločitev iz postopka javnega naročanja,
? uskladitev z novo prometno zakonodajo, uvedba instituta začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
? dopolnitev določb o izvrševanju prekrškovnih sankcij,
? možnost oddaljenega elektronskega dostopa do podatkov v evidencah o prekrških.

Hinko Jenulldr. Liljana SelinšekLiljana Selinšek od 1.1.2011 opravlja funkcijo namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Po izobrazbi je doktorica pravnih znanosti, v njeni bibliografiji pa prevladujejo strokovna in znanstvena dela s področja kazenskega prava (materialni in procesni del) in prava o prekrških, ki sta njeni specialistični področji.Špela Maček Guštin