Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z uvodnimi pojasnili

z novelama ZJN-2E in ZJNVETPS-E

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-277-1 Št. strani: 306 Leto izdaje: 2014

Z DDV: 46,00 
Brez DDV: 43,81 

Na zalogi

Z DDV: 46,00 
Brez DDV: 43,81 

Šifra: 900-742
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc
Število strani: 306
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev sta bila marca 2014 spremenjena z novelama ZJN-2E in ZJNVETPS-E (Uradni list RS, št. 19/2014).

Z novelama obeh zakonov (ZJN-2E in ZJNVETPS-E) se poenostavlja in enotno ureja oddaja javnih naročil, ki jih zakonodaja EU ne ureja in jih lahko države članice uredijo samostojno, vendar ob upoštevanju pravil in načel notranjega trga.
Poleg tega se doslej obvezna soglasja nadzornega organa oziroma vlade nadomeščajo z obveznim obveščanjem, pri nujnih javnih naročilih pa se omogoča hitrejša sklenitev in izvedba tovrstnih javnih naročil.
Gospodarnejše in učinkovitejše javno naročanje se zagotavlja tudi z uvedbo instituta spremembe ponudbe. S to pomembno spremembo zakona se omogoča, da ponudniki napake iz ponudb, ki ne vplivajo na razvrstitev ponudbe glede na merila za izbor in se ne vežejo na predmet ponudbe oziroma tehnične specifikacije, ne le dopolnijo, temveč tudi spremenijo. Doslej so morali naročniki te ponudbe kot nepopolne izločiti, čeprav so bile pogosto cenovno oziroma ekonomsko najugodnejše, spremembe ponudbe pa bi bilo glede na dejanske okoliščine edino primerno upoštevati.

V uvodnih pojasnilih so predstavljene najpomembnejše spremembe novel ZJN-2E in ZJNVETPS-E, ki se nanašajo na:
– institut formalno nepopolne ponudbe,

– spremembo vrednostnih pragov,
– oddajo javnih naročil pod vrednostnim pragom EU,
– oddajo javnih naročil v nujnih primerih,
– pravila o suspenzivnosti zahtevka za revizijo,
– obvezno skupno javno naročanje,
– zavarovanja pri oddaji javnih naročil.

dr. Vesna KranjcIzredna profesorica, dr. Vesna Kranjc je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1980. leta ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava. Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu. Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu. Na univezitetnem programu predava predmete gospodarsko pravni posli, transportno pravo in poslovanje javnega sektorja. Na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo je nosilka predmeta pogodbe gospodarskega prava, na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo Evropske unije predmeta pravo javnih naročil in koncesijska razmerja, na specialističnem študiju korporacijskega prava pa predmeta plačila v gospodarskem prometu. Sodeluje tudi na podiplomskih predavanjih na Pravni fakulteti v Ljubljani. Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega prava in splošnega obligacijskega prava. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem.Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah. V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb. Je članica častnih sodišč pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljanski borzi in Informacijski borzi nepremični, uredniškega odbora revije Podjetje in delo in Lex localis. Aktivno sodeluje v pravniških strokovnih združenjih.