Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1I

Avtor:
Avtorja uvodnih pojasnil: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-316-7
Št. strani: 738
Leto izdaje: 2015

Z DDV: 70,80 
Brez DDV: 67,43 

Na zalogi

Z DDV: 70,80 
Brez DDV: 67,43 

Šifra: 900-790
Avtor:
Avtorja uvodnih pojasnil: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor
Število strani: 738
Vezava: trda
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novela ZGD-1I, objavljena v Ur. l. RS., št. 55/2015, je zelo obsežna, saj ima kar 107 členov. Številne spremembe in novi korporacijskopravni instituti so zelo pomembni za poslovno prakso gospodarskih družb in podjetnikov. V knjigi je objavljeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki jih je prinesla novela ZGD-1I, ter pojasnila k noveli.

Bistvene novosti se nanašajo na naslednja področja oziroma institute:
– ustanavljanje in omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter razlogi za njihovo prenehanje,
– korporacijska upravljavska struktura s spremembami glede nadzornih svetov, nadzornih komisij, revizij ter uveljavljanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora,
– novi instituti koncernskega prava za zaščito manjšinskih delničarjev in upnikov v primeru povezanih družb,
– bistveno novelirano bilančno-računovodsko pravo, usklajeno z združeno evropsko direktivo,
– prenovljene kazenske določbe s širitvijo prekrškov in zvišanjem glob.

Avtorja, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava, sta v pojasnilih k noveli celovito predstavila najpomembnejše zakonodajne rešitve.

Stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje posamezne korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah, olajšuje praktično uporabo zakona.

Pojasnila k noveli ZGD-1I bodo dobrodošla ne le za pravnike, ampak tudi za strokovnjake s področja ekonomske, finančno-računovodske, kadrovske in organizacijske stroke. Kot pripomoček bodo služila tudi študentom na vseh stopnjah pravnega študija  pri predmetih s področja korporacijskega, statusnega oziroma širšega gospodarskega prava.