Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu

Lokacija: Ljubljana
Datum: 26. avgust in 2. september 2016

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S16023
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Vključuje gradivo in posnetek spletnega seminarja Od knjižb k računovodskim izkazom.

Kotizacija s knjigo Davki za managerje znaša 445,00 EUR (542,9 EUR z DDV).

Izberite kotizacijo s knjigo in prihranite 53,00 EUR (redna cena knjige je 78,00 EUR).

Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. 

 Delavnica je namenjena

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb
Ugodnosti
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam priznamo 10-odstotni popust.
Več informacij:

telefon: 01 30 91 813, 01 30 91 816

e-pošta: seminar@gvzalozba.si

1. dan
8.45 sprejem udeležencev
9.00–10.30 Osnove bilančnega prava• ZGD-1, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu in drugi zakoni• Povezanost SRS in MSRP• Predvidene spremembe računovodskih standardov
10.30–10.45 odmor
10.45–12.15 Pet računovodskih izkazov• Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti• Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki• Izkaz vseobsegajočega donosa• Izkaz denarnih tokov• Izkaz gibanja kapitala
12.15–12.45 odmor
12.45–13.45 Pet računovodskih izkazov (nadaljevanje)13.45–14.30 Predstavitev zgleda za izdelavo računovodskih izkazov• Kontni okvir in kontni načrt• Računovodska formula za razumevanje knjižb
14.30–15.00 Vprašanja udeležencev
2. dan9.00–10.00 Od knjižb k računovodskim izkazom*
• Zgled − ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu• Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)• Ob vsakem dogodku prikaz vpliva na računovodske izkaze*Gradivo prejmete vnaprej, po elektronski pošti, v Excelovi obliki ter v obliki videoposnetka in zvočnega komentarja vseh knjižb
10.30–10.45 odmor
10.45–11.30 Osnove obračuna davka od dohodkov pravnih oseb na zgledu**Udeležencem bo na voljo e-gradivo za samostojno učenje, ki bo vključevalo tudi (neobvezno) preizkusznanja. S tem boste imeli možnost spoznati zakonske podlage že pred delavnico (dostop do učilnice boomogočen 3 mesece).11.30–12.15 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah• Opredmetena sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, odložene terjatve za davek,lastne delnice, rezervacije, časovne razmejitve …• Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev• Pogoste težave v praksi
12.15–12.45 Odmor
12.45–13.45 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah (nadaljevanje)13.45–14.30 Primerjava letnih poročil dveh slovenskih podjetij• Katere informacije (ni)so v letnem poročilu• Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
14.30–15.00 Vprašanja udeležencev
Zaradi velikega zanimanja, že 23. ponovitev delavnice!

Delavnico bo vodila Silva Koritnik Rakela. Poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila naziv pooblaščene revizorke, in do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj.
V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je programska vodja spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO in avtorica strokovnih prispevkov.