Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo (webinar)

Lokacija: on-line
Datum: 06.10.2015 ob 14.00 uri

Seminar je namenjen vsem računovodjem in odgovornim osebam, ki se srečujete s pripravo konsolidiranih letnih poročil, odgovornim osebam za pripravo poslovnih in finančnih planov  ter tudi vodilnemu osebju v družbah, ki so zavezane za konsolidacijo. 

Z DDV: 54,90 
Brez DDV: 45,00 

Šifra: WEBINAR109
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Sprejetje novele ZGD-1L in posledično prenova Slovenskih računovodskih standardov sta letošnji spremembi, ki sta največji pečat pustili pri vseh tistih, ki pripravljamo konsolidirane računovodske izkaze. Ste se že začeli spraševati, kako bodo te spremembe vplivale na izdelavo konsolidiranega letnega poročila v vaši skupini? Ste mogoče že preračunali, če po novih merilih padete iz obveznega konsolidiranja? Ali pa si npr. sami pri sebi dopovedujete, da ste mogoče napačno razumeli novost, da boste zaradi zaveze za konsolidacijo prisiljeni uporabljati MSRP?

Odgovore na vsa ta vprašanja in dileme, boste dobili  ob poslušanju tega spletnega seminarja – samo prijaviti se morate. Glavni razlog za prijavo pa je tudi ta, da vsa velika podjetja v jesenskih mesecih pripravljamo za naslednje leto tudi svoje poslovne plane, v katerih so tudi planirani posamični in skupinski računovodski izkazi. In pri pripravi teh planov bo potrebno že upoštevati vse vplive spremenjene zakonodaje in planirane računovodske izkaze pripraviti v duhu mednarodnih standardov.

Torej – prijavite se in pripravljanje planov za leto 2016 in razmišljanje o konsolidaciji za naslednje leto bo veliko manj stresno.

S čim se bodo udeleženci seznanili:
Na spletnem seminarju boste izvedeli:

nova merila za opredelitev družb, zavezanih obvezni konsolidaciji
za možnosti za opustitev konsolidiranja
da obstaja možnost o prostovoljni konsolidaciji
vse o dodatnih razkritjih
o tesnejši povezanosti nadzornega sveta in revizijskimi družbami
okvirni potek prehoda iz SRS na MSRP.

Z udeležbo na seminarju boste dobili hiter pregled nad vsemi ključnimi spremembami na področju konsolidiranja, katere vam bo omogočil v nadaljevanju razumevanje bolj poglobljenih študij teh sprememb. Predvsem pa vas bo opozoril, na kaj vse morate biti pozorni že v letošnjem letu.

Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva  v velikem slovenskem koncernu. Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj, podjetje za računovodske, davčne in finančne storitve, d.o.o. deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju davčno-računovodske zakonodaje, davčne optimizacije in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele Slovenije.  Na osnovi dolgoletnih izkušenj in prakse ter na podlagi konkretnih primerov  kot predavateljica poskuša slušateljem na praktičen način predstaviti računovodsko zakonodajo z različnih zornih kotov,  konsolidacijo in obdavčitev za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Je tudi avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.