Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje

Avtor: Avtorji komentarja: dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj, mag. Mitja Žiher, Anton Dobrina, Irena Štrumbelj Trontelj

 

Veliki komentar prinaša številne novosti, ki so se v zadnjih letih razvile v praksi zavoda in sodišč. Ne vsebuje samo pojasnil zakonskih določb, ampak prikazuje, kako so zaživele v praksi. Zato je odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri svojem delu, hkrati pa tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.

Z DDV: Original price was: 265,00 €.Current price is: 110,00 €.
Brez DDV: 104,76 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 265,00 €.Current price is: 110,00 €.
Brez DDV: 104,76 

Šifra: 900-832
Avtor: Avtorji komentarja: dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj, mag. Mitja Žiher, Anton Dobrina, Irena Štrumbelj Trontelj
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), sprejetim leta 2012, in njegovimi nadaljnjimi spremembami so bili v slovensko zakonodajo uvedeni pomembni ukrepi na različnih področjih, ki jih zajema ta oblika zavarovanja; najpomembnejši med njimi so zagotovo pogoji upokojevanja, pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, odmera pokojnin, usklajevanje pokojnin … Za številne spremembe se je izkazalo, da učinkovito zagotavljajo primeren dohodek upokojencev in hkrati vzdržnost pokojninske blagajne. Pri nekaterih rešitvah pa so se v praksi in pri izvajanju pojavila tudi vprašanja in dileme. Nekatere izmed teh je zakonodajalec skušal urediti z novelami iz let 2013, 2015 in 2017, druge pa so se delno razrešile v sodni praksi delovnih in socialnih sodišč ter Vrhovnega sodišča in tudi prek ustavnosodne prakse Ustavnega sodišča.

Pet let po uveljavitvi zakona, ko se je njegovo izvajanje ustalilo, je na marsikatero nejasnost že mogoče odgovoriti. Tako je časovno primerna tudi priprava Velikega komentarja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Snovalci pokojninske reforme, ki se z izvajanjem določb ZPIZ-2 srečujejo pri vsakodnevnem delu, v komentarju pojasnjujejo pomen posameznih določb s področij obveznega in poklicnega zavarovanja (vključno s spremembami iz let 2013, 2015 in 2017), prakso Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri njihovem izvajanju ter odločbe rednih sodišč in Ustavnega sodišča, ki so pomembno vplivale na nadaljnji razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Veliki komentar prinaša številne novosti s področij obveznega in poklicnega zavarovanja, ki so se v zadnjih petih letih razvile v praksi zavoda in sodišč. Ne vsebuje samo pojasnil zakonskih določb, ampak prikazuje, kako so zaživele v praksi. Zato je odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri vsakdanjem delu, hkrati pa tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.

Knjiga vsebuje zakonsko besedilo z upoštevanimi spremembami do vključno novele ZPIZ-2E.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-372-3

Št. strani: 792

Leto izdaje: 2018

dr. Andraž Rangus je od leta 2005 zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se ukvarja s področji pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter delovnega prava. Bil je vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela ter generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Sodeloval je pri pripravi številnih zakonodajnih sprememb in vodil. V okviru svojega dela je vodil strokovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in delovno skupino za pripravo Bele knjige o pokojninah. Sodeloval je tudi pri pripravi komentarja zakona, dveh knjig ter priročnika s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri dopolnitvah komentarja zakona o delovnih razmerjih, objavil več člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah ter kot predavatelj nastopal na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Marijan Papež je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Leta 1986 se je zaposlil v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, od leta 2005 pa ga vodi kot generalni direktor. Leta 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in pozneje tudi v delovno skupino. Kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je aktivno sodeloval v postopkih priprave in sprejemanja predlogov zakona, ki je bil na referendumu zavrnjen, in veljavnega ZPIZ-2. Bil je tudi član delovne skupine za pripravo Bele knjige. Po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je predaval na številnih seminarjih, posvetih in delavnicah za različne kroge udeležencev - strokovne delavce v zavodu, direktorje, pravnike, kadrovske delavce in druge predstavnike delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravnike in druge. Je avtor številnih strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Jože Kuhelj je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se je poklicno začel ukvarjati leta 1974. Od leta 1978 naprej je bil udeležen pri pripravi zakonodaj s tega področja. Sodeloval je pri raziskovalnih nalogah s tega področja in o tej problematiki objavil številne prispevke, ki so izšli v najrazličnejših strokovnih revijah in poljudnih časopisih. S samostojnimi prispevki s tega področja je nastopil na številnih strokovnih seminarjih doma in v tujini. Je avtor ali soavtor številnih monografij s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Mag. Mitja Žiher je zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je vodja Sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela. Sodeloval je pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predlogov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz let 2010 in 2012. V Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije deluje kot vladni predstavnik. Redno sodeluje tudi pri pripravi seminarjev in strokovnih del na temo pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Anton Dobrina
Irena Štrumbelj Trontelj