Trajnostni razvoj

Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki

Avtor: Urednik: dr. Andrej Bertoncelj Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, Mitja Bervar, dr. Maja Meško, Andrej Naraločnik, mag., MBA, dr. Bojan Nastav, mag. Vasja Roblek, dr. Anita Trnavčević

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-300-6 Št. strani: 270 Leto izdaje: 2015

Z DDV: 28,00 
Brez DDV: 26,67 

Na zalogi

Z DDV: 28,00 
Brez DDV: 26,67 

Šifra: 900-776
Avtor: Urednik: dr. Andrej Bertoncelj Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, Mitja Bervar, dr. Maja Meško, Andrej Naraločnik, mag., MBA, dr. Bojan Nastav, mag. Vasja Roblek, dr. Anita Trnavčević
Število strani: 270
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Trajnostni razvoj je oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, pri tem pa ne ogroža prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih potreb. Pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne in okoljske blaginje ter prehod od politike odvisnosti k politiki trajnostne (samo)zadostnosti.

Za prehod v gospodarstvo, utemeljeno na znanju, potrebujemo preoblikovanje v smeri inovacijskega in cikličnega gospodarstva ter korenite spremembe pri upravljanju gospodarskih subjektov. Potrebna je celostna preobrazba, za njeno udejanjenje pa (spo)znanje o vlogi in pomenu trajnostnega razvoja za celotno družbo.

Knjiga opozarja na nevarnosti in nevzdržnost sedanjega poslovnega modela, hkrati pa predstavlja sodobno paradigmo razvoja človeške družbe in gospodarskih organizacij, s številnimi primeri iz prakse domačih in tujih gospodarskih družb.

Celovito so predstavljeni soodvisni vidiki trajnostnega razvoja:
• gospodarstva, s trajnostno in donosno rastjo pri vzdržnem toku materialnih dobrin,
• okolja, z razvojem, ki ne uničuje pomembnih oskrbnih in bioloških sistemov planeta,
• družbe, z razvojem, ki omogoča pravično blaginjo in medgeneracijsko pravičnost,
• kulture, z razvojem, ki omogoča medkulturni dialog in raznolikost.

Knjiga je namenjena managerjem, podjetnikom, oblikovalcem politik in širši javnosti, koristila pa bo tudi študentom ekonomskih, poslovno-upravnih in podjetniških fakultet.

____________________________
Mnenja o knjigi:
Knjiga bo marsikomu osvežila spomin, nekatere pa bo streznila. Avtorji obravnavajo trajnostni razvoj skozi prizmo razumevanja modela inovacijskega gospodarstva in menijo, da med dejavnike, ki povezujejo stebre sistema, gospodarstvo, okolje in družbo, spadata tudi izobraževanje o varstvu okolja in kultura.

Knjiga bo gotovo našla privržence, prispevala k razvoju ekonomskega razmišljanja in usmerila mednarodno raziskovanje na tem področju ne v preteklost, ampak v prihodnost.
akad., prof. Valerij Makarov

Intenzivna raba virov bo najpomembnejši omejitveni dejavnik, ki bo v prihodnosti določal naše možnosti za rast in zagotavljanje višjega življenjskega standarda povsod po svetu. Odgovornejše ravnanje z naravnimi viri in boljše gospodarjenje z njimi bosta zato ključ do trajnosti, ki odpira vrata gospodarskega in socialnega razvoja. Prepričan sem, da bo knjiga pomembna popotnica in spodbuda na tej poti.
dr. Janez Potočnik

Avtorji niso čakali na svoje vloge v scenarijih, ki jih pišejo drugi, temveč so se aktivno lotili pomembnih in zapletenih vprašanj in jim skušali poiskati odgovore. Knjiga posega na vsa pomembna področja trajnostnega razvoja, avtorji so v njej uspešno predstavili strokovne razprave in jih orisali s premišljeno izbranimi mednarodnimi primeri. Vsebina nagovarja širok krog potencialnih bralcev, strokovnjakov in drugih, ki jih tematika trajnostnega razvoja zanima.
prof. dr. Roberto Biloslavo

dr. Andrej Bertonceljdr. Andrej Bertoncelj, je profesor managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (www.fm-kp.si) in mednarodno priznan raziskovalec. Osrednji področji njegovega poučevanja in raziskovanja sta trajnostni razvoj ter kapitalsko povezovanje v mednarodnem okolju. Je avtor številnih monografij in znanstvenih člankov v vrhunskih mednarodnih revijah.Ima bogate managerske izkušnje, bil je na vodilnih funkcijah v mednarodnih podjetjih, ima tudi dolgoletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja. Vrsto let je deloval v New Yorku.Uspešno je izpeljal številne projekte združitev in prevzemov, nakupov ali prodaje podjetij doma in v tujini. Knjiga Čas prevzemov: prevzeti ali biti prevzet, ki je izšla pri GV Založbi, je vodnik za uspešne prevzeme in je prevedena v številne jezike.dr. Andrej Bertonceljdr. Andrej Bertoncelj, je profesor managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (www.fm-kp.si) in mednarodno priznan raziskovalec. Osrednji področji njegovega poučevanja in raziskovanja sta trajnostni razvoj ter kapitalsko povezovanje v mednarodnem okolju. Je avtor številnih monografij in znanstvenih člankov v vrhunskih mednarodnih revijah.Ima bogate managerske izkušnje, bil je na vodilnih funkcijah v mednarodnih podjetjih, ima tudi dolgoletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja. Vrsto let je deloval v New Yorku.Uspešno je izpeljal številne projekte združitev in prevzemov, nakupov ali prodaje podjetij doma in v tujini. Knjiga Čas prevzemov: prevzeti ali biti prevzet, ki je izšla pri GV Založbi, je vodnik za uspešne prevzeme in je prevedena v številne jezike.Mitja BervarMitja Bervar je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije,v katerega je bil leta 2012 izvoljen kot predstavnik interesov kulture in športa. Diplomiral je na Fakulteti za management v Kopru. Svojo podjetniško pot je začel na področju turizma v Zdravilišču Dobrna in jo več kot desetletje nadaljeval kot samostojni podjetnik. Po selitvi v Ljubljano je postal generalni sekretar Društva slovenskih skladateljev in Slovenskega glasbeno-informacijskega centra ter član Sveta RTV Slovenija ter njunih gospodarskih in programskih komisij. Bil je predsednik organizacijskega odbora mednarodnega projekta Svetovni glasbeni dnevi in vodja predstavitve slovenske glasbe na mednarodnem sejmu MIDEM v Franciji v času slovenskega predsedovanja EU. Pred nastopom funkcije predsednika Državnega sveta je bil ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, ki jo je po prenovi uspešno vključil v nacionalno in mednarodno kulturno življenje. Usposobljen je za delo na področju delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov družb, v zadnjem času pa aktivno deluje na področju znanstvenega raziskovanja trajnostnega razvoja.dr. Maja MeškoMaja Meško je doktorirala iz študijskega programa kineziologije na Fakulteti za šport. Diplomirala je iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je na Fakulteti za management v Kopru, kjer je kot docentka za področje managementa vključena v pedagoško in raziskovalno delo. Njeni raziskovalni interesi segajo na področja ravnanja s človeškimi viri, managementa, organizacijske kulture in socialne klime v podjetjih ter psihologije in managementa športa. Maja Meško objavlja tudi znanstvene in strokovne članke v različnih revijah.Andrej Naraločnik, mag., MBAAsist. Andrej Naraločnik, mag., MBA je kandidat Executive PhD  na  IEDC Poslovni šoli Bled. Področje njegovega aplikativnega doktorskega raziskovanja je predkombinacijska faza v procesu prevzemov in združitev gospodarskih družb (ang. M&A). Končal je študij Executive MBA na IEDC Poslovni šoli Bled in magistriral iz strateških vidikov podjetništva na Fakulteti za podjetništvo – Gea College. Svojo poslovno pot je začel pri dvajsetih letih kot podjetnik na področju urbane mode za mlade. Njegovo poslanstvo je izgradnja posla in poslovnih vezi. dr. Bojan NastavBojan Nastav je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na univerzitetnem interdisciplinarnem podiplomskemu programu statistika. Na Fakulteti za management v Kopru je bil kot docent vključen v pedagoško in raziskovalno delo na katedri za ekonomske vede in katedri za metodologijo v družboslovju. Raziskovalno se je ukvarjal s področji sive ekonomije, okoljsko ekonomiko in preučevanjem sonaravnega razvoja, pa tudi s statistiko oziroma metodologijo v managementu ter ekonomiji in financah. Trenutno je zaposlen v tujini na področju uradne statistike.mag. Vasja RoblekVasja Roblek  je magistriral na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno in strokovno delo je povezano s področjem prilagoditev in organizacijskih sprememb.dr. Anita TrnavčevićAnita Trnavčević je doktorirala na University of Toronto, Ontario Institute for Studies in Education, Theory and Policy Studies. Zaposlena je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. V letih 2010 do 2014 je bila tudi dekanja te fakultete. Njen raziskovalni interes sega na področje managementa, edukacijskih politik ter kvalitativne metodologije družboslovnega raziskovanja. Je avtorica in soavtorica vrste izvirnih znanstvenih člankov in aktivna raziskovalka.