Stvarno pravo, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur
Stvarno kazalo: Andrej Bitrakov

 

Prenovljeno in dopolnjeno besedilo druge izdaje upošteva spremembe Stvarnopravnega zakonika in druge s stvarnim pravom povezane zakonodaje, zlasti Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o katastru nepremičnin, v njem pa je povzeta tudi novejša sodna praksa. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček tako za pravnike v praksi kot za študente.  

Z DDV: 193,00 
Brez DDV: 183,81 

Na zalogi

Z DDV: 193,00 
Brez DDV: 183,81 

Šifra: 900-935
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki v pravnih razmerjih med posamezniki ureja razmerje pripadnosti in oblasti na stvareh. Njegova funkcija je zagotavljanje posameznikove oblasti nad stvarjo, s tem pa je posamezniku omogočeno, da si prilašča tudi vse koristi, ki izvirajo od stvari. Bistvena vsebina stvarnega prava je lastninsko razmerje.

Delo poglobljeno obravnava sistem stvarnega prava ter sistematično, pregledno in v preprostem jeziku razlaga vsebino posameznih stvarnopravnih institutov. Predstavljeni so razvoj, pravni viri in temeljni pojmi stvarnega prava, posest, nepremičninske evidence, lastninska pravica, lastninska pravica več oseb, sosedsko pravo, zastavna pravica, druga stvarnopravna zavarovanja, služnost, stvarno breme in stavbna pravica.

Knjiga je obogatena s številnimi praktičnimi primeri. Zajema tudi posebne stvarnopravne ureditve, zlasti tiste, ki vplivajo na pravni režim nepremičnin (posebnosti v zvezi s kmetijskimi zemljišči, gozdovi, stavbnimi zemljišči ipd.) in javnopravne evidence (zemljiška knjiga in kataster).

Namenjena je uporabnikom v praksi, zlasti v pravosodju, odvetništvu in notariatu, pa tudi študentom prava.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-508-6

Št. strani: 744

Leto izdaje: 2023