Razmerja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema po prenehanju zveze

Lokacija: Spletni seminar
Datum: 28. februar 2018

Z DDV: 36,48 
Brez DDV: 29,90 

Šifra: S18009
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Seminar poteka v obliki spletnega seminarja.

 

Po prijavi boste prejeli povezavo za udeležbo.

 

Spletni seminar se prične točno ob uri. V primeru, da se seminarja ne boste mogli udeležiti, bo na voljo tudi videoposnetek.

Seminar je namenjen razmerjem med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema ter njunimi otroki po prenehanju zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti.
Obdelane bodo spremembe pri načinih prenehanja zakonske zveze, kamor spada na primer sporazumna razveza pred notarjem v obliki notarskega zapisa, če zakonca nimata skupnih otrok in se sporazumeta o določenih vprašanjih.
Obravnavano bo preživljanje nepreskrbljenega zakonca in otrok. Nova določba o stanovanjskem varstvu zakoncu po razvezi omogoča, da v uporabo pridobi celotno stanovanje, v katerem z drugim zakoncem skupaj živita ali sta živela, ali del tega stanovanja, če tako zahtevajo koristi skupnih otrok. Smiselno enako velja za zunajzakonske partnerje. Predstavljene bodo nove zakonske rešitve za primere nasilja v družini.
Pojasnjene bodo tudi nove možnosti glede premoženjskega režima partnerjev in bistvene novosti glede razmerij do otrok, ki so uporabne ob razvezi in prenehanju življenjske skupnosti. 
 
 
Za naročnike paketov:

IUS-INFO Profesionalni paket +
IUS-INFO Profesionalni paket

je seminar vključen v naročnino. 
 

dr. Nana Weber:
Nano Weber je želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi vodila do študija prava. Ker jo je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, je nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. V magistrskem in doktorskem delu je obravnavala tudi aktualne teme iz Družinskega zakonika. Največ izkušenj z različnih področij prava je pridobila na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek). Delala je tudi na Državnem pravobranilstvu in pri odvetniku. Po zadnji zaposlitvi, v kabinetu ministra za javno upravo, se ji je izoblikovala odločitev, da delo opravlja kot samostojna podjetnica. Prepričana je namreč, da lahko na tak način najbolje širi svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese. Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno ji je, da se nenehno strokovno izpopolnjuje. Nazadnje je naredila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko. Ker si prvenstveno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana in Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije.