Predpisi s področja ekološkega kmetijstva

z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: mag. Darja Kropivšek

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-212-2 Št. strani: 342 Leto izdaje: 2012

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Na zalogi

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Šifra: 900-676
Avtor: Uvodna pojasnila: mag. Darja Kropivšek
Število strani: 342
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga daje pregled nad področjem, na katerem morajo ekološki kmetje, predelovalci in prevozniki izpolnjevati stroge predpise, če hočejo na svojih pridelkih in izdelkih uporabljati znak EU za ekološko kmetijstvo oziroma ustrezne nacionalne oznake.

S širjenjem ekološkega kmetijstva in pod vplivom združenj ekoloških kmetov, strokovnjakov, politikov in medijev se slovensko javno mnenje spreminja v prid ekološki pridelavi in reji.

V knjigi so pojasnjeni vsi instituti s področja ekološke pridelave kmetijskih pridelkov in živil, ki so urejeni z novo zakonodajo o ekološkem kmetijstvu:
– z dvema evropskima uredbama: Uredbo št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter izvedbeno uredbo, Uredbo št. 889/2008, ki vsebuje podrobna pravila za izvajanje osnovne uredbe,
– ter z dvema nacionalnima predpisoma: Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/2010, popr. 94/2010) in Pravilnikom o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 103/2011).

V knjigi so objavljena prečiščena besedila obeh uredb ter obeh nacionalnih predpisov s pojasnili. Vključena je tudi dopolnitev Uredbe 889/2008 glede ekološkega vina.

Velika uporabna vrednost pojasnil je v tem, da združujejo posamezna področja po vsebini v deset poglavij (Cilji in načela ekološke pridelave, Pravila za preusmeritev, Ekološka pridelava – rastlinska pridelava in živinoreja, Ekološka predelava, Zbiranje, pakiranje, prevoz in skladiščenje proizvodov, Obrati javne prehrane, Izjemni primeri, Označevanje, Nadzor in Trgovanje s tretjimi državami in uvoz).
Ta področja so sicer razpršeno urejena v različnih predpisih in zato nepregledna. Vsi relevantni členi, ki omogočajo natančen pregled ureditve določenih področij, so zapisani na začetku poglavij in podpoglavij, kar omogoča hitro pot do prave informacije o pridelavi, označevanju in nadzoru ekoloških živil.

V uvodnih pojasnilih so predstavljeni tudi drugi predpisi horizontalne zakonodaje, ki so neposredno povezani z urejanjem ekološke pridelave, kar bralcu olajša razumevanje in daje vpogled na nekatera področja, ki so normirana za vsa področja kmetijstva in živilstva.

Knjiga je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki so vključeni v sistem ekološkega kmetijstva (kmetije, združenja ekoloških kmetov, živilskopredelovalne obrate, obrate javne prehrane, prodajalce ekoloških živil, izobraževalne ustanove, svetovalne službe, kontrolorje ekološke pridelave), namenjena pa je tudi potrošnikom ekoloških živil.

mag. Darja KropivšekMag. Darja Kropivšek je na Biotehniški fakulteti diplomirala iz agronomije, smer sadjarstvo in vrtnarstvo. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistrirala s področja javne uprave. Njeno področje specializacije je predvsem varna hrana in višja kakovost živil, kamor se uvrščajo tudi ekološki pridelki in živila. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 1999 sodelovala pri uvajanju prvih subvencij za ekološke kmete in pripravljala prvo zakonodajo s področja ekološkega kmetijstva v državi. V letu 2003 je vzpostavila sistem integrirane pridelave s pripravo pravilnikov o integrirani pridelavi sadja, grozdja in zelenjave in z vodenjem delovnih skupin za pripravo Tehnoloških navodil. Na Fitosanitarni upravi RS je pripravila različne predpise s področja gnojil in varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter sodelovala v delovni skupini za navzkrižno skladnost, kjer je redno predavala kmetijskim svetovalcem. Dodatno se je usposobila za ocene tveganja in toksikološke raziskave po sistemu REACH prek Urada za kemikalije. V Bruslju je sodelovala v delovni skupini za reregistracijo pesticidov. Več let že sodeluje pri presojah certificiranja živil znotraj evropskih shem kakovosti, kot so Zaščitene označbe porekla (ZOP), Zaščitene geografske označbe (ZGO), Zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP) in sheme kakovosti Višja kakovost, ki je opredeljena z nacionalno zakonodajo.Na inštitutu za ekološko kmetijstvo FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) v Švici je opravila poglobljeno izobraževanje s področja akreditacije organizacij za kontrolo in certificiranje s strani International Organic Accreditation Service (IOAS), ki promovira International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) akreditacijski program. Kot strokovna ocenjevalka Slovenske akreditacije dobro pozna odprta in aktualna vprašanja s področja ekološkega kmetijstva tako s pravnega kot tudi s praktičnega vidika.