Pravni letopis

Z DDV: 31,00 
Brez DDV: 29,52 

Na zalogi

Možnost izbire starejših letnikov:

Z DDV: 31,00 
Brez DDV: 29,52 

Šifra: REVPL
Vrsta artikla: revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.


Vsebina zadnje številke

I. PREDKUPNA PRAVICA
Marko Frantar Predkupna pravica in vprašanje enakih pogojev prodaje
Mateja Končina Peternel Način uveljavljanja kršitve predkupne pravice

II. STANDARD SKRBNOSTI RAVNANJA ČLANOV NADZORNIH SVETOV
Peter Podgorelec Dolžnosti nadzornega sveta v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov proti upravi

III. MEDICINSKO PRAVO
Karin Cujnik Juhart Obvezno cepljenje – nekaj civilnopravnih dilem

IV. ZAPUŠČINSKI POSTOPEK
Peter Lamovec, Petra Lamovec Hren Vrednotenje nepremičnin v zapuščinskem postopku

V. UPRAVNO PRAVO
Katja Štemberger Upravne pogodbe v pravnih redih držav nekdanje Jugoslavije

VI. NOMOTEHNIKA
Albin Igličar Zakonodajna politika v primežu kriznih razmer
Jurij Groznik Vprašanje transparentnosti pripravljanja idejnih zasnov in zakonskih osnutkov
Miro Cerar Nastajanje zakona s perspektive (predsednika) vlade
Marko Koščak, Bećir Kečanović Z uporabno etiko in regulatorno politiko k turizmu prihodnosti
Ana Robnik Jezikovni in normativni izzivi pri storitvah in aplikacijah v omrežjih 5G na področju javne varnosti, zaščite in reševanja

VII. POVZETKI

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.
Pravni letopis (Legal Yearbook) is a scientific journal of the Institute for Comparative Law at the Faculty of Law in Ljubljana, published since 2008. The journal publishes new scientific articles and discussions and in-depth professional papers that address issues from different areas of law, particularly the fields of civil, commercial, labour, administrative and constitutional law, with special emphasis on comparative legal aspects. The purpose of the journal is to promote the development of Slovenian and European legal science and to foster the exchange of findings between legal theory and legal practice. Each issue of the journal consists of several topical sections selected by the Editorial Board, among which at least one section is dedicated to the topics of ongoing research projects at the Institute. All articles in the journal are peer-reviewed. The journal is issued annually, in December.
Uredniški odbor Pravnega letopisa:
• dr. Lojze Ude, odgovorni urednik • mag. Nina Betetto • dr. Bojan Bugarič • dr. Matija Damjan• dr. Miha Juhart • dr. Damjan Možina • dr. Ana Vlahek • Jan Zobec
Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa:
• dr. Vlatka Butorac Malnar • dr. Inese Druviete • dr. Jan Hurdík • dr. Marko Ilešič • dr. Meliha Povlakić • ddr. Johannes Michael Rainer• dr. Jernej Sekolec• dr. Nenad  TešićIzdajatelj:Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljanae-pošta: ipp.pf(at)uni-lj.sispletna stran: www.ipp-pf.si
Založnik:LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Pravni letopis izhaja enkrat na leto. Cena Pravnega letopisa je 31,00 EUR.Poštnino zaračunavamo posebej.