Pravne panoge in metodologija razlage prava


Urednika: dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik
Avtorji: dr. Matej Accetto, dr. Marko Bošnjak, dr. Mile Dolenc, dr. Primož Gorkič, Andreja Krabonja, dr. Sebastian Nerad, dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik, dr. Grega Strban, dr. Jure Vidmar
Imensko in stvarno kazalo: Peter Podržaj

 

Bo razlaga prava drugačna, če skušamo razumeti predpis s področja kazenskega ali civilnega prava? Kakšne so posebnosti pri razlagi prava EU, Evropske konvencije o človekovih pravicah ali mednarodnega prava? Je razlaga prava torej nekaj enotnega ali se vsaj nekoliko spreminja glede na pravno področje? V knjigi zbrane razprave poskušajo osvetliti ta in druga vprašanja, ki so bila dolgo zapostavljena, ter opozoriti na pomembno razsežnost pravne interpretacije.

Z DDV: Original price was: 68,00 €.Current price is: 47,60 €.
Brez DDV: 45,33 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 68,00 €.Current price is: 47,60 €.
Brez DDV: 45,33 

Šifra: 900-939
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Pravniki se že dolgo zavedamo, da razlaga pravnih besedil ni povsem enovita. Pristop k njej ni odvisen samo od posameznega sodnika ali razlagalnih pravil v nekem pravnem sistemu, določa ga tudi vsebina, ki je predmet razlage. Kazensko pravo nam narekuje čim bolj dobesedno razlago, pri kateri je uporaba analogije prepovedana. Na področju pogodbenega prava nam bo dovoljeno prezreti dobesedni pomen besedila in se opreti na namen sopogodbenikov. Pravo EU sodiščem držav članic nalaga, da domače pravo razlagajo lojalno, s čimer jih zaveže k izbiri tistih razlagalnih pristopov, ki jih bodo privedli do evropskemu pravnemu redu najbolj naklonjene razlage. Evropsko sodišče za človekove pravice je znano po poudarku, ki ga namenja dinamični razlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah. Razlaga prava ni samo razlaga besedila, je tudi upoštevanje (pravnega in kulturnega) konteksta.

V knjigi zbrane razprave poskušajo osvetliti prav ta vidik razlage prava. Avtorji v prispevkih opozorijo na posebnosti razlage prava v različnih pravnih panogah, kot so civilno pravo, kazensko pravo, pravo Evropske unije, mednarodno pravo in ustavno pravo, predstavijo pa tudi posebnosti primerjalnopravnega pristopa k razlagi in značilnosti razlage podzakonskih pravnih aktov. Pravno razlago v širši interpretativni in kulturni okvir postavljata uvodna beseda predsednika SAZU prof. dr. Petra Štiha in sklepno razmišljanje akad. prof. dr. Janeza Kranjca.

Knjiga bo zanimiva za vse pravnike, ki želijo pridobiti bolj poglobljeno razumevanje posebnosti razlag na posameznih pravnih področjih, pa tudi za tiste, ki bi želeli na razlago v pravu pogledati z drugačnega zornega kota.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-497-3

Št. strani: 380

Leto izdaje: 2022

dr. Matej Accetto
izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predsednik Ustavnega sodišča RS

dr. Marko Bošnjak
izredni profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice

dr. Mile Dolenc
upokojeni sodnik Vrhovnega sodišča RS

dr. Primož Gorkič
izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sodnik Vrhovnega sodišča RS

Andreja Krabonja
strokovna sodelavka na Ustavnem sodišču RS

dr. Sebastian Nerad
generalni sekretar Ustavnega sodišča RS

dr. Aleš Novak
docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Marijan Pavčnik
redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, redni član SAZU, sodnik Ustavnega sodišča RS

dr. Grega Strban
redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Jure Vidmar
redni profesor mednarodnega javnega prava na Univerzi Maastricht na Nizozemskem