Poslovno pravo

Osnove s praktičnimi primeri


Avtorja: mag. Jaka Cepec, dr. Mitja Kovač
Stvarno kazalo: Helena Uršič

 

Vezava:               trda
ISBN:                   978-961-247-396-9
Št. strani:            312
Leto izdaje:        2012
Leto natisa:        2018

Z DDV: 68,00 
Brez DDV: 64,76 

Na zalogi

Z DDV: 68,00 
Brez DDV: 64,76 

Šifra: 900-694
Število strani: 312
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga s pomočjo praktičnih primerov preprosto in strnjeno predstavlja temelje pravne ureditve, osnove stvarnega, obligacijskega in korporacijskega prava, uvod v pravo EU in pravo intelektualne lastnine. Teoretične osnove, obogatene s študijami praktičnih primerov in ilustrirane z ekonomsko razlago in pomenom prava, so unikatno branje v slovenskem prostoru.

Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, tako pravnikom kot ekonomistom, še prav posebej pa študentom ekonomskih, poslovnih in pravnih ved. Zaradi strnjenosti, preprostosti in uporabe praktičnih primerov je nepogrešljiv pripomoček pri spoznavanju, študiju in praktični uporabi osnov poslovnega prava.

————–
O knjigi
»Kot nakazuje že naslov, ne gre za klasično suhoparen učbenik poslovnega prava, ampak za zanimivo branje s številnimi praktičnimi primeri in prikazi, ki približajo osnove poslovnega prava predvsem študentom ekonomije in poslovnih ved. Menim, da bo delo uporabno in zanimivo tudi za ekonomiste in poslovneže v praksi.«

dr. Matevž Rašković, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

“Vsak podjetnik mora poznati osnove poslovnega prava, saj se pri vsakodnevnih odločitvah ne bo mogel vedno posvetovati s pravniki. Zato priporočam to knjigo, ki bralcu pravo približa na vsakomur razumljiv način in ga osmisli z enostavnimi primeri.”
dr. Patricija Kotnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

»Pred vami je učbenik, ki v mednarodnem merilu na najbolj luciden način prikazuje, zakaj je razumevanje pravnega sistema eden izmed osrednjih mehanizmov, na katerih sloni sodobna ekonomska analiza. Avtorja z bogatim zbirom sodnih primerov študentom in bralcu analitično dovršeno in interaktivno prikazujeta, zakaj so vladavina prava, dobro varovane lastninske pravice in nizki transakcijski stroški ključ do dolgoročne gospodarske uspešnosti sodobnih družb, zakaj je blaginja državljanov pogojena z varovanjem intelektualne lastnine ter kako interdisciplinarna povezava prava in ekonomije pomaga razumeti mehanizem vzpodbud, ki vodi obnašanje ekonomskih akterjev. Obenem učbenik po vsebinski plati odraža metodološko in analitično odličnost in je eno redkih branj v evropskem intelektualnem okolju, ki presega ortodoksno doktrino ekonomske analize in temelji na sodobnem multidisciplinarnem načinu razumevanju prava in ekonomije. Hkrati bo študentom ekonomskih in poslovnih ved dobra pomoč pri razumevanju pomena, vloge in mesta prava v sodobni ekonomski analizi.«
mag. Rok Spruk, Utrecht University, Department of Economic and Social History

mag. Jaka CepecJaka Cepec je diplomiral (cum laude) iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, trenutno pa pripravlja doktorsko disertacijo s področja gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 je zaposlen kot asistent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poglobljeno se ukvarja z ekonomsko analizo prava, korporacijskim in insolvenčnim pravom. Je soavtor knjig Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o., GV Založba, 2010, ter Poslovno pravo, Osnovne s praktičnimi primeri, GV Založba, 2012.dr. Mitja KovačMitja Kovač je diplomiral (cum laude) iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ter magistriral in doktoriral iz prava in ekonomije na Prav fakulteti Univerze Utrecht (Utrecht University Faculty of Law, Nizozemska). Med drugim je kot gostujoči raziskovalec deloval na državnem British Institute of International and Comparative Law v Londonu (Velika Britanija), na Washington University School of Law v St. Louisu (ZDA), na Evropski pravni akademiji v Trierju (ERA, Nemčija) in na Pravni fakulteti Univerze v Gentu (Belgija). Je tudi član Economic Impact Group at the CoPECL Network of Excellence pri evropskem projektu Draft Common Frame of Reference (DCFR) in International Association for Court Administration pri EU Study group on Law and Public Administration. Od leta 2010 je docent na katedri za pravo Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na ISM University of Management and Economics, Vilnius (Latvija) ter gostujoči predavatelj na University College Utrecht, Utrecht University (Nizozemska). Intenzivno se ukvarja s primerjalnim pogodbenim pravom, pravom intelektualne lastnine in ekonomsko analizo prava.Helena UršičHelena Uršič je absolventka Pravne fakultete v Ljubljani. Trenutno pripravlja diplomsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Katarine Zajc s področja korporacijskega prava in ekonomske analize prava. Kot demostratorka je sodelovala pri predmetu Poslovno pravo in pravo družb na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Naslednje leto namerava izobraževanje nadaljevati na podiplomskem programu LL.M.