Portali

Nakup dostopa do portala IUS-INFO s takojšnjim plačilom

Ob nakupu portala IUS-INFO s takojšnjim plačilom preko storitve PayPal ali s kreditno kartico, kupec sklene naročnino na Standardni paket portala IUS-INFO. Po oddaji naročila in prejemu plačila, dobi kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila (v košarici), prijavne podatke za portal IUS-INFO. Kot bonus za takojšnje plačilo kupcu za ceno Standardnega paketa za prvi mesec podarimo Profesionalni paket IUS-INFO, ki omogoča takojšen neomejen dostop do največje zbirke pravnih vsebin v državi. Naročnina je sklenjena skladno s splošnimi pogoji uporabe portalov družbe IUS SOFTWARE d.o.o.

Kupec preko spleta je oproščen plačila pristopnine. Naročniško razmerje je sklenjeno za nedoločen čas in se lahko kadarkoli prekine. Prekinitev s strani kupca začne učinkovati na zadnji dan mesecu, v katerem je bila sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu, oziroma na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu. Minimalno trajanje naročniškega razmerja je en mesec. V primeru odpovedi pred potekom enega meseca od nakupa se plačana kupnina ne vrača, po preteku enega meseca pa se dostop onemogoči.

 

Nakup dostopa do portala FinD-INFO s takojšnjim plačilom

Ob nakupu portala FinD-INFO s takojšnjim plačilom preko storitve PayPal ali s kreditno kartico, kupec sklene naročnino na portal FinD-INFO. Po oddaji naročila in prejemu plačila, dobi kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila (v košarici), prijavne podatke za portal FinD-INFO. Naročnina je sklenjena skladno s splošnimi pogoji uporabe portalov družbe IUS SOFTWARE d.o.o.

Kupec preko spleta je oproščen plačila pristopnine. Naročniško razmerje je sklenjeno za nedoločen čas in se lahko kadarkoli prekine. Prekinitev s strani kupca začne učinkovati na zadnji dan mesecu, v katerem je bila sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu, oziroma na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu. Minimalno trajanje naročniškega razmerja je en mesec. V primeru odpovedi pred potekom enega meseca od nakupa se plačana kupnina ne vrača, po preteku enega meseca pa se dostop onemogoči.

 

Nakup dostopa do portala INSOLV-INFO s takojšnjim plačilom

Ob nakupu portala IUS-INFO s takojšnjim plačilom preko storitve PayPal ali s kreditno kartico, kupec sklene naročnino na Paket A portala INSOLV-INFO. Po oddaji naročila in prejemu plačila, dobi kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila (v košarici), prijavne podatke za portal INSOLV-INFO. Naročnina je sklenjena skladno s splošnimi pogoji uporabe portalov družbe IUS SOFTWARE d.o.o.

Kupec preko spleta je oproščen plačila pristopnine. Naročniško razmerje je sklenjeno za nedoločen čas in se lahko kadarkoli prekine. Prekinitev s strani kupca začne učinkovati na zadnji dan mesecu, v katerem je bila sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu, oziroma na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu. Minimalno trajanje naročniškega razmerja je en mesec. V primeru odpovedi pred potekom enega meseca od nakupa se plačana kupnina ne vrača, po preteku enega meseca pa se dostop onemogoči.

 

Nakup dostopa do portala EDUS-INFO s takojšnjim plačilom

Ob nakupu portala EDU-INFO s takojšnjim plačilom preko storitve PayPal ali s kreditno kartico, kupec sklene naročnino na portal EDUS-INFO. Po oddaji naročila in prejemu plačila, dobi kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila (v košarici), prijavne podatke za portal EDUS-INFO. Naročnina je sklenjena skladno s splošnimi pogoji uporabe portalov družbe IUS SOFTWARE d.o.o.

Kupec preko spleta je oproščen plačila pristopnine. Naročniško razmerje je sklenjeno za nedoločen čas in se lahko kadarkoli prekine. Prekinitev s strani kupca začne učinkovati na zadnji dan mesecu, v katerem je bila sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu, oziroma na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu. Minimalno trajanje naročniškega razmerja je en mesec. V primeru odpovedi pred potekom enega meseca od nakupa se plačana kupnina ne vrača, po preteku enega meseca pa se dostop onemogoči.

 

Nakup dostopa do katerega koli izmed portalov, z odloženim plačilom

Ob nakupu portala in izbiri metode plačila, ki ni PayPal ali kreditna kartica, se nakup šteje kot naročilo dostopa do izbranega spletnega portala. V tem primeru bo kupca naslednji delovni dan po nakupu kontaktirala prodajna služba družbe IUS SOFTWARE d.o.o. in mu predstavila vse razpoložljive prodajne pakete izbranega portala ter skladno z dogovorom v podpis posredovala ustrezno naročniško pogodbo. Kupec je upravičen tudi do osebne predstavitve izbranega portala s strani prodajne službe družbe IUS SOFTWARE d.o.o. Ta možnost mu bo ponujena ob prvem kontaktu po nakupu.