Pogajanja: strasti in pasti na poti do cilja

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 14. junij 2024

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S24041
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Vabimo vas na strokovni seminar

Najpomembnejše je zavedanje, da imajo pogajanja svojo logiko, strukturo in seveda cilje. Na pogajanja se je treba odlično pripraviti, in sicer tako vsebinsko kot kadrovsko in psihofizično. Holistična retorika se v zahtevnih zvrsteh komuniciranja opira tudi na dognanja drugih znanstvenih ved, na primer s področij psihologije in sociologije. Zato je dobra podpora osvajanju pogajalskih veščin.

Medijska poročila zadnjih let navajajo k misli, da bi bili rezultati najrazličnejših pogajanj v svetu in doma lahko mnogo boljši. Slabši rezultati lahko povzročijo obremenjujoče dvome tako glede kompetentnosti pogajalcev kakor tudi glede resničnih ciljev pogajanj.

Seminar je zato namenjen predvsem spodbujanju k celovitim pripravam na pogajanja, ki vodijo k ciljem z dolgoročnim spodbudnim učinkom. Zato bodo predstavljene tudi nekatere stranpoti in odsvetovane poteze v poteku pogajanj.

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 380,00 EUR + DDV. Vključuje gradivo ter osvežilne pijače in prigrizke med odmorom. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

8.30–9.00 sprejem udeležencev

9.00–10.00 Pogajanja kot skupek komunikacijskih veščin

10.00–10.20 odmor z okrepčilom

10.20–12.00 Priprave na pogajanja; taki in drugačni poteki; zadovoljstvo na cilju

Bogdana Herman ima tri življenjske cilje: prispevati k sprejemljivejšemu komuniciranju, k ohranjanju in razvoju slovenskega knjižnega jezika in narečij ter k umeščanju najstarejših slovenskih ljudskih pesmi med izvire najboljšega, kar premore sodobna slovenska umetnost. Njen celostni, holistični pogled na retoriko povečuje bralčevo senzibilnost tudi za včasih komaj opazne, a najpomembnejše plasti sporočanja in sprejemanja besednih in nebesednih sporočil. Krepi pa tudi njegovo samozavest in odgovornost. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 17 let poučevala retoriko kot izbirni predmet.