Novosti ZGD-1K

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: Četrtek, 8. april 2021

Seminar pripravljamo ob izidu knjige Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K.
Ugodnost
Kotizacija s knjigo Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K znaša 339,00 EUR brez DDV. Če se želite udeležiti seminarja z nakupom knjige kliknite tukaj.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Z DDV: 280,60 
Brez DDV: 230,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 280,60 
Brez DDV: 230,00 

Šifra: S21008
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 230,00 EUR (280,60 EUR z DDV) in vključuje gradivo v elektronski obliki. Redna cena knjige znaša 139,05 EUR (146,00 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Ugodnost

Kotizacija s knjigo Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K znaša 339,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 230,00 EUR brez DDV, knjiga 109,00 EUR brez DDV). Če se želite udeležiti seminarja z nakupom knjige kliknite tukaj.Lokacija

Spletna izvedba (Zoom)


 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

PROGRAM

9.00–10.30 prof. dr. Marijan Kocbek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
• Implementacija Delničarske direktive II o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev
• Nova pravila glede nagrajevanja direktorjev in nadzornikov, oblikovanje in sprejemanje politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev in poročila o prejemkih
• Novelirana ureditev sklepanja pogodb in drugih pravnih poslov s člani organov vodenja in nadzora (pogodba o opravljanju funkcije, pogodba o svetovanju, posojilna pogodba, posli družbe s člani organov vodenja in nadzora)
• Nova ureditev odobritve poslov družbe s povezanimi strankami
• Dopolnitev zakonskih pravil o notranji reviziji
• Spremenjena upravljavska struktura v d. o. o. s statusom subjekta javnega interesa – obvezni nadzorni sveti in revizijske komisije

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
• Spremembe glede omejitve ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov ter pridobitev položaja družbenika
• Nova pravila glede identifikacije delničarjev in posredovanja informacij za uresničevanje pravic delničarjev (legitimacija delničarjev, posredniki in verige posrednikov, delniška knjiga, fiduciarni računi)
• Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje
• Spremembe v povezavi s skupščino delniške družbe (sklic, informacijski sistemi, elektronsko glasovanje in potrditev, pooblaščenci in posredniki, presečni rok, sporočila za delničarje)
• Novosti glede statusnih atributov – sedeža in poslovnega naslova, pisem družbe in uporabe jezika
• Druge spremembe pri d. o. o. in s. p.
• Novosti glede gospodarskih interesnih združenj in podružnic tujih podjetij