Novosti ZGD-1K (seminar s knjigo)

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: Četrtek, 8. april 2021

Seminar pripravljamo ob izidu knjige Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K.
Če se želite udeležiti seminarja brez nakupa knjige kliknite tukaj. Kotizacija za seminar brez knjige znaša 230,00 EUR brez DDV.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Z DDV: 413,58 
Brez DDV: 339,00 

Šifra: S21009
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija za seminar s knjigo Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K znaša 339,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 230,00 EUR brez DDV, knjiga 109,00 EUR brez DDV). Redna cena knjige znaša 139,05 EUR (146,00 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Če se želite udeležiti seminarja brez nakupa knjige kliknite tukaj.Lokacija

Spletna izvedba (Zoom)


 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

PROGRAM

9.00–10.30 prof. dr. Marijan Kocbek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
• Implementacija Delničarske direktive II o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev
• Nova pravila glede nagrajevanja direktorjev in nadzornikov, oblikovanje in sprejemanje politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev in poročila o prejemkih
• Novelirana ureditev sklepanja pogodb in drugih pravnih poslov s člani organov vodenja in nadzora (pogodba o opravljanju funkcije, pogodba o svetovanju, posojilna pogodba, posli družbe s člani organov vodenja in nadzora)
• Nova ureditev odobritve poslov družbe s povezanimi strankami
• Dopolnitev zakonskih pravil o notranji reviziji
• Spremenjena upravljavska struktura v d. o. o. s statusom subjekta javnega interesa – obvezni nadzorni sveti in revizijske komisije

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
• Spremembe glede omejitve ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov ter pridobitev položaja družbenika
• Nova pravila glede identifikacije delničarjev in posredovanja informacij za uresničevanje pravic delničarjev (legitimacija delničarjev, posredniki in verige posrednikov, delniška knjiga, fiduciarni računi)
• Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje
• Spremembe v povezavi s skupščino delniške družbe (sklic, informacijski sistemi, elektronsko glasovanje in potrditev, pooblaščenci in posredniki, presečni rok, sporočila za delničarje)
• Novosti glede statusnih atributov – sedeža in poslovnega naslova, pisem družbe in uporabe jezika
• Druge spremembe pri d. o. o. in s. p.
• Novosti glede gospodarskih interesnih združenj in podružnic tujih podjetij