Novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (seminar s knjigo)

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 4. april 2019

Če se želite udeležiti seminarja brez nakupa knjige kliknite tukaj. Kotizacija za seminar brez knjige znaša 240,00 EUR brez DDV.
Kotizacija s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z novelo ZIZ-L znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 206,67 EUR brez DDV, knjiga 133,33 EUR brez DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Z DDV: 414,80 
Brez DDV: 340,00 

Šifra: S19009
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Namen seminarja

Udeleženci bodo pridobili znanja in izmenjali izkušnje o:
• novih priložnostih za blokado denarnih sredstev v tujini – evropski nalog za zamrznitev bančnih računov kot oblika začasne odredbe s čezmejnim učinkom
• spremembah pri izvršbi na podlagi tujega izvršilnega naslova
• novi vlogi centrov za socialno delo pri izvršbah na hiše in stanovanja, v katerih dolžniki živijo
• razširjenih možnostih za odlog izvršbe na nepremičnino v primeru izdelave načrta odplačila dolga
• spletnem iskalniku prodaj premičnin in nepremičnin
• elektronskih dražbah premičnin in nepremičnin
• prekluzijah glede razveljavitve potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti
• povečani transparentnosti dolžnikovega premoženja (informativni seznam premoženja, nova vloga izvršitelja pri pridobivanju podatkov o dolžnikovem premoženju)
• novostih, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL)
• smiselni uporabi Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v izvršilnih postopkih
• možnosti vložitve revizije v izvršilnih zadevah
• novi možnosti umika predloga za izvršbo z ohranitvijo prisilne zastavne pravice
• razširjenih možnostih za izdajo predhodne odredbe
• spremembah v zvezi z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje (sistem T2S)

Seminar je namenjen:
• bankam, ki imajo nove dolžnosti pri izvrševanju evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
• odvetnikom, gospodarskim družbam in zavarovalnicam, ki jim novela ZIZ-L ponuja nove priložnosti za izterjavo in zavarovanje terjatev
• centrom za socialno delo, ki imajo pri izterjavi terjatev nizke vrednosti novo vlogo in pristojnosti pri izvršbi na dolžnikov dom
• zaposlenim na sodiščih
• izvršiteljem in njihovim pomočnikom

 Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 240,00 EUR (292,80 EUR z DDV). Redna cena knjige znaša 133,33 EUR (146,00 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Ugodnost
Popust pri kotizaciji ob nakupu knjige:
Kotizacija s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z novelo ZIZ-L znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 206,67 EUR brez DDV, knjiga 133,33 EUR brez DDV).

 Lokacija

Hotel Slon, Ljubljana

 


 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije. 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

8.30–9.00   sprejem udeležencev

9.00–10.30Izvršba na nepremičnine, dr. Andrej Ekart

10.30–10.45   odmor

10.45–12.15Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova (Bruseljska uredba 1a), dr. Vesna Rijavec

12.15–12.45   odmor

12.45–13.45Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, dr. Tjaša Ivanc

13.45–14.00   odmor

14.00–15.00Izvršba na premičnine, nematerializirane vrednostne papirje in druge novosti novele ZIZ-L, dr. Andrej Ekart

prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerze v Mariborudoc. dr. Andrej Ekart, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboruprof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru