Novosti sodnega varstva v postopkih javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 11. februar 2020

V okviru Akademije bomo poleg enodnevnih seminarjev pripravili še tradicionalna kongresa:• Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, 30. in 31. marec 2020• Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

Z DDV: 268,40 
Brez DDV: 220,00 

Šifra: S20011
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Programski odbor

Miriam Ravnikar Šurk, Aleš Avbreht, Samo Červek, dr. Aleksij Mužina in mag. Jana Habjan.


Kotizacija

Kotizacija znaša 220,00 EUR + DDV. Vključuje gradivo ter osvežilne pijače in prigrizke med odmorom.

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.


Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

9.00–12.00
predavatelj: Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije
19. decembra 2019 je začela veljati novela ZPVPJN-C. V skladu z njenimi prehodnimi določbami se revizijski postopki, ki so bili začeti na podlagi zahtevka, vloženega pred uveljavitvijo novele, dokončajo po prej veljavnih določbah zakona; če je bil zahtevek za revizijo vložen po tem datumu, pa se uporabljajo določbe noveliranega zakona. Od 19. decembra 2019 se uporabljajo vse določbe novele razen tistih, ki urejajo možnost sprožitve upravnega spora zoper odločitev DKOM. Te se bodo začele uporabljati šele 1. januarja 2021. Novela ob tem izrecno določa, da zoper odločitev DKOM, vročeno pred tem datumom, upravni spor ni dovoljen. Spremenjeni zakon prinaša še možnost obvezne ustne obravnave in prednostno obravnavo večjih projektov, zaostruje pogoje za imenovanje funkcionarjev, spremenjen pa je tudi način imenovanja in razrešitve funkcionarjev DKOM.