Novosti Družinskega zakonika v razmerjih med starši in otroki

Lokacija: Spletni seminar
Datum: 29. januar 2018

Z DDV: 36,48 
Brez DDV: 29,90 

Šifra: S18002
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Seminar poteka v obliki spletnega seminarja.

 

Po prijavi boste prejeli povezavo za udeležbo.

 

Spletni seminar se prične točno ob uri. V primeru, da se seminarja ne boste mogli udeležiti, bo na voljo tudi videoposnetek.

Družinski zakonik prinaša številne novosti pri urejanju razmerij med starši in otroki. Predstavljene bodo glavne aktualne spremembe, ki se nanašajo na domnevo očetovstva materinega zakonskega partnerja, priznanje očetovstva za nerojenega, a spočetega otroka, posebnosti v sodnih postopkih, v katerih se ugotavlja ali izpodbija očetovstvo, in posebnosti glede ugotavljanja starševstva za otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo.
Obravnavane bodo tudi obveznosti staršev po novi zakonodaji, novosti glede varstva in vzgoje otrok, če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, možnost vnaprej izražene volje staršev glede osebe, ki naj ji bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo, če bi starša umrla ali ne bi mogla trajno izvajati starševske skrbi, ter novosti glede preživljanja otrok in sporazumov o preživljanju med polnoletnimi osebami.
Posebna pozornost bo namenjena novim določbam o otrokovi pravici do stikov s starši in drugimi osebami, vključno z novimi možnosti sodišč glede določitve stikov pod nadzorom.
Podrobneje je urejeno tudi zastopanje otroka in upravljanje njegovega premoženja, povsem na novo pa so urejeni ukrepi za varstvo otroka, ki so razen odvzema otroka, o čemer še vedno odloča center za socialno delo, preneseni na sodišča. 

Seminar je brezplačen za naročnike:

IUS-INFO Profesionalni paket +
IUS-INFO Profesionalni paket

dr. Nana Weber:
Nano Weber je želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi vodila do študija prava. Ker jo je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, je nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. V magistrskem in doktorskem delu je obravnavala tudi aktualne teme iz Družinskega zakonika. Največ izkušenj z različnih področij prava je pridobila na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek). Delala je tudi na Državnem pravobranilstvu in pri odvetniku. Po zadnji zaposlitvi, v kabinetu ministra za javno upravo, se ji je izoblikovala odločitev, da delo opravlja kot samostojna podjetnica. Prepričana je namreč, da lahko na tak način najbolje širi svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese. Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno ji je, da se nenehno strokovno izpopolnjuje. Nazadnje je naredila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko. Ker si prvenstveno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana in Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije.