Novi načini urejanja premoženja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema

Lokacija: Spletni seminar
Datum: 25. januar 2018

Z DDV: 36,48 
Brez DDV: 29,90 

Šifra: S18003
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Seminar poteka v obliki spletnega seminarja.

 

Po prijavi boste prejeli povezavo za udeležbo.

 

Spletni seminar se prične točno ob uri. V primeru, da se seminarja ne boste mogli udeležiti, bo na voljo tudi videoposnetek.

Premoženjska razmerja med zakoncema so v Družinskem zakoniku urejena precej svobodneje kot doslej. Bistvena sprememba je možnost, da zakonca namesto zakonitega premoženjskega režima izbereta svoj premoženjski režim in ga določita v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.
Na seminarju bodo predstavljene možnosti, kako in s kakšnimi omejitvami zakonca in zunajzakonska partnerja lahko opredelita vsebino svojega premoženjskega režima.
Če se zakonca ne bosta odločila za drugačno ureditev, je še vedno v veljavi zakoniti premoženjski režim, po katerem je tako kot doslej vse, kar je pridobljeno z delom v času trajanja zakonske zveze, skupno premoženje, deleža pa sta v skladu z zakonsko domnevo enaka.
Posebno premoženje je po novem definirano jasneje; določena so pravila o vlaganju enega od zakoncev v posebno premoženje drugega zakonca, posebej tudi glede vlaganj v podjetje.
Obravnavane bodo še novosti glede daril, ki so bila dana med sklenitvijo zakonske zveze, glede dolgov in terjatev zakoncev na skupnem premoženju ter glede možnosti regresnih zahtevkov enega od zakoncev, pa tudi nove možnosti upnikov po uveljavitvi svoje terjatve do enega od zakoncev. Seminar je brezplačen za naročnike:

IUS-INFO Profesionalni paket +
IUS-INFO Profesionalni paket

dr. Nana Weber:
Nano Weber je želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi vodila do študija prava. Ker jo je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, je nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. V magistrskem in doktorskem delu je obravnavala tudi aktualne teme iz Družinskega zakonika. Največ izkušenj z različnih področij prava je pridobila na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek). Delala je tudi na Državnem pravobranilstvu in pri odvetniku. Po zadnji zaposlitvi, v kabinetu ministra za javno upravo, se ji je izoblikovala odločitev, da delo opravlja kot samostojna podjetnica. Prepričana je namreč, da lahko na tak način najbolje širi svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese. Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno ji je, da se nenehno strokovno izpopolnjuje. Nazadnje je naredila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko. Ker si prvenstveno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana in Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije.