Najpogostejša vprašanja Zakona o delovnih razmerjih v praksi

Lokacija: Ljubljana
Datum: torek, 13. oktober, med 9. in 13.30

Z DDV: 170,80 
Brez DDV: 140,00 

Šifra: S15021
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Informacije in prijave
IUS SOFTWARE, d. o. o. (GV Založba)
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813, 01 30 91 814
faks: 01 30 91 815
e-pošta: seminar@gvzalozba.si

8.45–9.00 sprejem udeležencev9.00–11.00 Sklepanje pogodbe o zaposlitvi (na kaj moramo biti pozorni)• Objava prostih delovnih mest (kdaj in kje)• Enaka obravnava• Pravice in obveznosti kandidatov• Pogodbena svobodaPogodba o zaposlitvi• Vsebina in oblika pogodbe• Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba za določen čas, pogodba s krajšim delovnim časom …)Obveznosti pogodbenih strank• Obveznosti delavca (opravljanje dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, prepoved   konkurence)• Obveznosti delodajalca (zagotavljanje dela, zagotavljanje plačila, zagotavljanje varnih delovnih razmer,  obveznost varovanja delavčeve osebnosti)11.00–11.30 odmor11.30–13.30 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi• Načini prenehanja• Odpoved pogodbe o zaposlitvi (dopustnost odpovedi, vrste odpovedi in odpovedni razlogi, postopek  odpovedi, odpovedni roki, odpravnine, posebno pravno varstvo pred odpovedjo)Najpogostejša vprašanja v zvezi z nekaterimi pravicami• Letni dopust• Delovni čas• Izobraževanje

 
Na seminarju bo predavala mag. Nataša Belopavlovič iz Zavoda Praktika.