Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z obširnimi uvodnimi pojasnili in podrobnim stvarnim kazalom

ZPIZ-2

Avtor: Uvodna pojasnila: Peter Pogačar, Anka Tominšek, Lučka Böhm, Dušan Bavec, mag. Peter Filipič, dr. Grega Strban, dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj, Polonca Čižman Žagar, Miran Kalčič, Irena Štrumbelj TronteljStvarno kazalo: dr. Nana Weber

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-251-1 Št. strani: 704 Leto izdaje: 2013

Z DDV: 96,00 
Brez DDV: 91,43 

Na zalogi

Z DDV: 96,00 
Brez DDV: 91,43 

Šifra: 900-698
Avtor: Uvodna pojasnila: Peter Pogačar, Anka Tominšek, Lučka Böhm, Dušan Bavec, mag. Peter Filipič, dr. Grega Strban, dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj, Polonca Čižman Žagar, Miran Kalčič, Irena Štrumbelj TronteljStvarno kazalo: dr. Nana Weber
Število strani: 704
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je začel veljati 1. januarja 2013, in prinaša precej pomembnih sprememb. Med drugim:
– postopno zvišuje upokojitveno starost;
– uvaja nekatere olajšave pri pogojih za upokojitev ter spodbude za podaljšanje delovne dobe tako za zavarovance kakor tudi za delodajalce;
–ustavlja padanje pokojnin in prinaša večjo odvisnost pokojnin od vplačanih prispevkov;
– prinaša večjo preglednost sistema ter uvaja informativno osebno evidenco;
– pomembno spreminja vsebino dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V knjigi je objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/2012, z novelo ZPIZ-2A, Uradni list RS, št. 39/2013.
Knjiga ima splošni uvod, poglavje o socialnem dialogu s pogledom predstavnikov socialnih partnerjev in ponudnika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ), obširna uvodna pojasnila k zakonu in podrobno stvarno kazalo.

——————–
K izidu knjige je pripomogla:

Pokojninska družba A, d.d
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Peter PogačarAnka TominšekAnka Tominšek je univerzitetna diplomirana pravnica. Po končani pravni fakulteti, leta 1958, je bila leto dni v Ameriki. Leta 1960 se je zaposlila na sodišču v Novem mestu, najprej kot pripravnica, potem kot sodnica. Leta 1964 se je zaposlila v takratni skupščini RS, najprej na delovnem mestu pomočnice sekretarja socialno-zdravstvenega zbora, potem pa je bila sekretarka zakonodajno-pravne službe skupščine. Krajši čas je bila zaposlena tudi na izvršnem svetu v kabinetu predsednika,  štiri leta je bila podsekretarka na takratnem sekretariatu za delo. Leta 1978 je na pobudo ZPIZ sprejela delovno mesto predsednice sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer je delala do leta 1994. Zatem je bila do upokojitve sodnica na višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.Vse aktivno obdobje je bila aktivna tudi na drugih področjih, en mandat je bila podpredsednica skupščine mesta Ljubljana, od 1978 do 1982, od 1982 do 1986 pa je bila predsednica skupščine občine Ljubljana Šiška. Aktivna je  bila tudi v družbenopolitičnih organizacijah, še zlasti v SZDL in humanitarnih, en mandat je bila podpredsednica skupščine Rdečega križa Slovenije. Od upokojitve aktivno sodeluje v organih upokojenskih stanovskih organizacij in je že tretji mandat podpredsednica osrednje pokrajinske zveze društva upokojencev Ljubljana in predsednica komisije za pokojninsko politiko pri ZDUS.Od upokojitve je tudi članica organov upravljanja ZPIZ, v sedanjem mandatu pa predsednica Sveta ZPIZ Slovenije.Objavlja članke s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in socialnega varstva, največ v reviji Vzajemnost.Lučka BöhmDušan Bavecmag. Peter FilipičPeter Filipič je naziv magister poslovne politike in organizacije pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predsednik uprave Pokojninske družbe A, d. d., ki spada med tri največje izvajalke dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Med drugim je na svoji poslovni poti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije vodil ustanavljanje kapitalskega sklada, stanovanjskega sklada in sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja. Leta 1997 je odšel v družbo Autocommerce na delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za razvoj, organizacijo in informatiko, leta 2000 pa je prevzel vodenje projekta Pokojninska družba A.dr. Grega StrbanDr. Grega Strban je profesor delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomsko specializacijo je opravil na Univerzi v Cambridgeu (with distinction), magisterij pa na Pravni fakulteti Univerze v Leuvnu (magna cum laude). Kot štipendist Inštituta Maxa Plancka za tuje in mednarodno socialno pravo in Humboldtove fundacije se je večkrat izpopolnjeval v Münchnu. Je predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, bil je podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost v Leuvnu. Aktiven je v domačih in mednarodnih projektih, bil je član upravnega odbora projekta na ravni Evropske unije trESS (training and reporting on European Social Security) in akademski ekspert sekretariata evropskega projekta MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), sedaj pa je znanstveni vodja projekta Evropske unije FreSsco (Free movement of workers and Social security coordination). Več let je deloval tudi kot ekspert Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela. Je soavtor knjige Pravo socialne varnosti (GV Založba, 2010) in avtor knjige Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja (Cankarjeva založba, 2005) ter številnih prispevkov s področja prava socialne varnosti v monografijah in revijah doma in v tujini. Je član uredniških odborov revij Podjetje in delo ter Delavci in delodajalci. Prejel je priznanje Mladi pravnik (Zveza društev pravnikov Slovenije, 2001) in Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security (Univerza v Leuvnu, 2004).dr. Andraž RangusMarijan PapežJože Kuhelj Polonca Čižman Žagar Polonca Čižman - Žagar je univerzitetna diplomirana pravnica. Diplomirala je leta 1985 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1986 se je zaposlila kot referentka- pripravnica na invalidskem oddelku Območne enote Ljubljana takratne Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Od leta 1992 je opravljala najprej delo referentke za varstvo pravic, pozneje je bila koordinatorka izvajanja zavarovanja, od leta 2001 pa je vodja Službe za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo v Sektorju za izvajanje zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ob uvedbi ZPIZ-1 je bila vodja projektne skupine, ki je določbe ZPIZ-1, ki so se nanašale na invalidsko zavarovanje, vnesla v prakso izvajanja na Zavodu s 1. 1. 2003. Kot vodja delovne skupine sodeluje tudi pri uvedbi ZPIZ-2 v prakso. S sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve je bila kot predstavnica Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  imenovana za članico Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom, ki deluje od 1. 1. 2006.  Miran KalčičMiran Kalčič je leta 1974 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in bil Prešernov nagrajenec za diplomsko delo s področja kazenskega prava. Njegova prva zaposlitev je bila leta 1976 v podjetju Hermes, kjer je vodil službo za kadre, pravo in organizacijo. Leta 1979 se je zaposlil na Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer je bil direktor sektorja za izvajanje zavarovanj. Od leta 1985 pa do leta 1990 je deloval na tedanjem Republiškem komiteju za delo (zdaj MDDSZ), kjer je bil odgovoren za področje delovnih razmerij, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti (trga dela), pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter varnosti in zdravja pri delu. V letih od 1990 do 2006 je bil namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V tem obdobju je vodil še komisijo za pripravo zakona o varnosti in zdravju pri delu, bil predsednik upravnega odbora Zavoda za zaposlovanje, poleg tega pa je vodil tudi komisijo za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence. Na Zavodu za varstvo pri delu, d. d., se je zaposlil leta 2006, od leta 2009 družbo vodi kot izvršni direktor in član upravnega odbora.Miran Kalčič je ugleden pravni strokovnjak na področju delovnega in socialnega prava. Sodeloval je pri pripravi večine zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, pri reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodil vladno komisijo za vzpostavitev kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za uslužbence javnega sektorja.Njegova bibliografija obsega več kot 200 del.Irena Štrumbelj Tronteljdr. Nana WeberNana Weber je univerzitetna diplomirana pravnica, magistra pravnih znanosti (s civilnega in gospodarskega področja) ter doktorica pravnih znanosti (s civilnega področja), tudi z diplomo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje je nabirala na okrajnem, višjem in vrhovnem sodišču ter v zasebnem sektorju. Že več let pa je zaposlena tudi kot novinarka urednica Pravne prakse. Je avtorica mnogih strokovnih in znanstvenih člankov v revijah Pravna praksa, Pravnik, Delavci in delodajalci ter Podjetje in delo, pa tudi stvarnih kazal, in sourednica zadnje izdaje knjige Delovno pravo in pravo socialne varnosti – zbirka predpisov.