Jesenski veliki kongres javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 18. in 19. september 2017

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S17018
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 320,00 EUR + DDV.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati. Kotizacija vključuje tudi kosilo ter osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi lahko prevzamete v recepciji srečanja.

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 17. september 2017.Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.

Več informacij o nočitvah: booking@lifeclass.net oziroma telefon: +386 5 692 9001. 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

ponedeljek, 18. september

8.00 - 9.00          prihod in registracija udeležencev
9.00 - 9.10          otvoritev kongresa, predstavitev programa in moderatorjev
 
1. tema: IZKUŠNJE IN PRIPOROČILA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
9.10 - 9.50          dr. Nejc Brezovar: Pričakovani premiki v postopkih pravnega varstva ob sprejemanju novele ZPVPJN 
9.50 - 10.30        Borut Smrdel: Kako se je v posledici ZJN-3 spremenila praksa DKOM
10.30 - 11.10     Martin Brumec: Ugotovitve Računskega sodišča pri revidiranju javnih naročil, s poudarkom na izkušnjah po ZJN-3
 
11.10 - 11.30      odmor
 
2. tema: JAVNA NAROCILA V PRAKSI
11.30 - 12.10      Marjeta Erjavec Avbreht: Javnost dokumentacije v postopkih javnega naročanja in vpogled v ponudbe
12.10 - 12.50      Tanja Bratina: (Ne)zakonitost pogojev in zahtev v postopkih javnega naročanja
12.50 - 13.30      Aleš Avbreht: Izključnost pravic ponudnika kot podlaga za manj transparentne postopke javnega naročanja (postopek s pogajanji brez predhodne objave ...)
 
13.30 - 14.30      kosilo
 
14.30 - 16.15       Okrogla miza: ALI JE MOŽNO Z JAVNIM NAROČANJEM PRIHRANITI?
Sodelujejo: dr. Nejc Brezovar (Ministrstvo za javno upravo), Samo Fakin (Thermana d.d.), Zoran Janković (Mestna občina Ljubljana)
 
3. tema: ODŠKODNINA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
16.20 - 17.00        dr. Aleksij Mužina: Kršitve v postopkih javnih naročil – uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku
17.00 - 17.40       dr. Damjan Možina: Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnih naročil
 
 20. 30                   DRUŽABNO SREČANJE
 
torek, 19. september
 
1. posebna tema: PREDMET JAVNEGA NAROČILA – CENA IN ISTOVRSTNOST
9.00 - 9.40          mag. Urška Skok Klima: Problematika izračuna ocenjene vrednosti in istovrstnosti predmetov javnega naročanja
      
2. posebna tema: PRESOJA REFERENČNIH ZAHTEV PO PRAKSI DKOM (sodba Esaprojekt Sp.z.o.o.št. C-387/14)
9.40 - 10.20       Nina Velkavrh: Presoja referenčnih zahtev po praksi Dkom

10.20 - 10.30     odmor
 
4. tema: SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ
10.30 - 11.10      mag. Jana Habjan Piletič: Vloga in odnosi med naročnikom, izvajalcem, podizvajalci, projektantom in inženirjem v gradbeni pogodbi (vključno s pravili FIDIC)
11.10 - 11.50      dr. Vesna Kranjc: Določitev plačila za javno naročilo gradnje
11.50 - 12.30      Klemen Drnovšek: Izpolnjevanje pogojev in meril v primeru skupne ponudbe za javno naročilo gradnje
 
12.30 - 12.40      odmor
 
5. tema: JAVNO NAROČANJE - POGLED V PRIHODNOST
12.40 - 13.20     mag. Vesna Matjašec: Elektronsko javno naročanje – izziv za naročnika
13.20 - 14.00     Miriam Ravnikar Šurk: So v Evropi res bolj zeleni?
 
14.00 - 14.15      Sklepi kongresa
 
 
Programska vodja kongresa: Miriam Ravnikar Šurk in Aleš Avbreht