Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 21. in 22. september 2020

vkjn.gvzalozba.si

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S20038
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 380,00 EUR brez DDV (463,60 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

programska vodja: Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk
Ponedeljek, 21. september

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–10.45 Zakonske spremembe v postopkih pravnega varstva v praksi in njihov prispevek k učinkovitejšemu pravnemu varstvu v postopkih javnega naročanja, Samo Červek
10.45–11.30 Aktualna praksa in stanje v zvezi s preverjanjem nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja, mag. Urška Skok Klima
11.30–12.15 Neposredna plačila podizvajalcem – kaj se lahko naučimo iz preteklih primerov, Marjeta Erjavec Avbreht

12.15–13.00 kosilo

13.00–13.45 O pogojih za izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji brez objave z vključitvijo vseh ponudnikov, ki so v predhodnem neuspešnem postopku oddali svojo ponudbo, Marjeta Erjavec Avbreht
13.45–14.30 Določbe drugih predpisov, ki jih je treba upoštevati v postopkih javnega naročanja (ZDIJZ, ZIntPK, ZJU idr.), Milena Basta Trtnik

14.30–15.15 odmor

15.15–16.00 Sestava dobrega konzorcijskega sporazuma za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, Aleš Avbreht
16.00–16.45 Pregled najodmevnejših odločitev DKOM v letih 2019 in 2020, Miriam Ravnikar Šurk

19.00 Družabni večer z živo glasbo na plaži Meduza

Torek, 22. september

9.00–9.45 Vse o kadrih v postopkih javnega naročanja, Tanja Bratina
9.45–10.30 Razmerje med ZJN-3 in ZSPDSLS-1 pri pridobivanju nepremičnin ali z njimi povezanih pravic, Nejc Zemljak
10.30–11.15 Načelo kontradiktornosti (pravica do izjave) v postopkih javnega naročanja in postopkih pravnega varstva, Borut Leskovec

11.15–11.45 odmor

11.45–12.15 Najpogostejši prekrški naročnikov v javnem naročanju, mag. Zlata Jerman
12.15–13.00 Dinamični nabavni sistem, Miriam Ravnikar Šurk

Aleš Avbreht, odvetnik, Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o.
Tanja Bratina, svetovalka, Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o.
Marjeta Erjavec Avbreht, odvetnica, Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o.
mag. Zlata Jerman, Državna revizijska komisija
Borut Leskovec, odvetnik, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d. o. o.
Miriam Ravnikar Šurk, odvetnica
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo
Nejc Zemljak, samostojni pravni svetovalec
Milena Basta Trtnik, Bonorum, d. o. o.
Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije