Jesenski veliki kongres javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 17. in 18. september 2018

Na Jesenskem velikem kongresu javnega naročanja bodo v središču spremembe, omenjene že na prejšnjih kongresih. Pomembno je, da se po zakonodajnih spremembah predstavniki ponudnikov in naročnikov, strokovnjaki, ki pripravljajo ponudbe ali svetujejo pri izvedbi postopkov, ter pripravljavci investicij seznanijo tudi z izkušnjami pristojnih organov in prakso Državne revizijske komisije.
Predstavili bomo spremembe s področij varstva osebnih podatkov in gradbene zakonodaje, ki ne zadevajo neposredno javnega naročanja, verjetno pa bodo vplivale na izvedbo postopka. V zadnjem času se povečuje število prekrškovnih in sodnih zadev in prav je, da tako naročnike kot ponudnike opozorimo tudi na posebnosti teh postopkov.
Na vprašanja udeležencev bodo odgovarjali priznani strokovnjaki s posameznih področij, zato vse, ki ste se kongresa že udeležili ali ki ste se za udeležbo tokrat odločili prvič, vabimo, da se nam pridružite.

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S18031
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 320,00 EUR + DDV. Za udeležence preteklih dogodkov 10 % popusta. Dogodek je vključen v naročnino na storitev IUS-INFO Profesionalni paket +. Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik 

Kotizacija vključuje kosilo ter osvežilne pijače med odmori.

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali  faksu najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v znesku celotne kotizacije.

 Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.

 

Najbližja prenočišča:

1. Hotel Slovenija***** (enoposteljna soba 135 €, dvoposteljna soba 170 €)

2. Grand Hotel Portorož**** Executive (enoposteljna soba 130 €, dvoposteljna soba 170 €)

3. Grand hotel Portorož**** (enoposteljna soba 115 €, dvoposteljna soba 150 €)

4. Hotel Apollo**** Superior (enoposteljna soba 115 €, dvoposteljna soba 150 €)

5. Hotel Riviera**** Superior (enoposteljna soba 110 €, dvoposteljna soba 130 €)

Turistična taksa znaša 1,27 € (na osebo/dan) in prijavnina 1,50 € (na osebo).

 

Cena vključuje:

– nočitev s samopostrežnim zajtrkom

– kopanje v bazenih s termomineralno vodo in morsko vodo

– uporabo fitnes centra

– parkirno mesto na varovanem zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti

 

Udeleženci lahko namestitev rezervirate po e-pošti ali faksu, pri rezervaciji navedite ime dogodka. Kontaktni podatki oddelka rezervacij so sledeči: booking@lifeclass.net oziroma telefon +386 5 692 9001 ali faks +386 5 692 9055

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

PONEDELJEK, 17. september 2018

8.00–9.00   Prihod in registracija udeležencev9.00–9.30   Otvoritev kongresa in pozdrav, predstavitev programa in moderatorjev kongresa (Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk)
Skupni del kongresa za naročnike in ponudnike
(moderatorja: Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk)
1. sekcija:   Aktualna praksa in novosti
9.30–10.15   Kaj pomeni skladnost z zahtevami evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov, Mojca Prelesnik10.15–11.00   Kako naročniki in ponudniki udejanjajo temeljna načela javnega naročanja v praksi (od e-oddaje ponudb do vpogleda in nadzora nad izvrševanjem pogodb), mag. Jana Habjan Piletič11.00–11.30   Odmor
2. sekcija:   Ponudbe s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih subjektov
11.30–12.15   Vloga podizvajalcev in drugih subjektov na podlagi odločitev DKOM, Nina Velkavrh12.15–13.00   Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov, Marjeta Erjavec Avbreht13.00–14.15   Kosilo
3. sekcija:   Ali je sprememba ZPVPJN (novela B) vplivala na prakso DKOM
14.15–15.00   Odločitve DKOM po spremembi ZPVPJN in ob upoštevanju odločitev Sodišča EU, Borut Smrdel15.00–15.45   Procesni pogoji in omejitve za vlaganje revizijskih zahtevkov – zaostrovanje zakonodaje in prakse?, Tanja Bratina15.45–16.00   Odmor
4. sekcija:   Novosti v gradbeni zakonodaji v luči javnega naročanja
16.00–17.00   Nova prostorska in gradbena zakonodaja, mag. Tomaž Černe in Aleksandra Velkovrh17.00–17.45   Vpliv nove gradbene zakonodaje na oddajo javnih naročil za gradbena dela na infrastrukturnih objektih, mag. Matjaž Kovač
5. sekcija:   Prekrški v postopkih javnega naročanja
17.45–18.30   Elementi prekrška pri kršitvi pravil javnega naročanja s poudarkom na krivdi odgovornih oseb državnih oziroma lokalnih organov, Aleš Avbreht20.00   Nagradni kviz na teme javnega naročanja in družabno srečanje (Hotel Riviera, terasa Mystica)
 

 
TOREK, 18. september 2018
 
Posebni del kongresa za naročnike in ponudnike
 
1. sekcija:   Naročniki (vodja: Miriam Ravnikar Šurk)
9.00–9.45   Določitev mejne vrednosti kot pogoja uporabe pravil javnega naročanja (primer gradenj/projektiranja), dr. Aleksij Mužina9.45–10.30   Kako preverjati ponudbe, v katerih sodelujejo tuji ponudniki, Miriam Ravnikar Šurk10.30–11.00   Odmor11.00–11.45   Aktualna problematika evidenčnih javnih naročil z vidika naročnika, mag. Vesna Matjašec
2. sekcija:   Ponudniki (vodja: Aleš Avbreht)
9.00–9.45   Kako v e-dosjeju nastaneta zeleni »da« in rdeči »ne«, Maja Marinček9.45–10.30   Problematika izvedbe postopkov s pogajanji brez predhodne objave z vidika odločitev DKOM, Tadeja Pušnar10.30–11.00   Odmor11.00–11.45   Prve izkušnje z e-oddajo ponudb, Maja Marinček
SKLEPI KONGRESA
Skupni del za naročnike in ponudnike

11.45–12.30   Sklepi Jesenskega velikega kongresa naročnikov in ponudnikov ter odgovori na vprašanja, predloge in pobude udeležencev

Aleš Avbreht je univerzitetni diplomirani pravnik. Izkušnje je pridobival na različnih področjih gospodarstva, v odvetništvu in na sodišču. Leta 2000 je s poslovnim partnerjem, odvetnikom Borutom Zajcem, ustanovil odvetniško pisarno. Veliko izkušenj ima na področjih javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva (svetovanje javnim subjektom pri izvajanju javnih razpisov, pravna mnenja, svetovanje zasebnim ponudnikom v razpisnih postopkih, izpolnjevanje pravnih zahtev za oceno razpisnih postopkov itd.), pogodbenega in gospodarskega prava, združitev in prevzemov, upravljanja podjetij (svetovanje upravam in nadzornim svetom) ter gospodarskega prava. Od leta 2014 je pri Združenju nadzornikov Slovenije certificirani strokovnjak za članstvo v nadzornih in upravnih odborih in predava na seminarjih za prihodnje člane nadzornega sveta in uprave. Bil je tudi član nadzornega sveta pri družbi Sava, d. d.
 

Miriam Ravnikar Šurk je leta 1991 na Pravni fakulteti v Ljubljani pridobila naziv univerzitetne diplomirane pravnice, leta 1996 pa je opravila še pravosodni izpit. Večino svoje poklicne poti je delala v državni upravi. V osmih letih vodenja pravno-upravnega sektorja na (tedanjem) Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije je dodobra spoznala pravila delovanja upravnega in državnega ustroja. Leta 2009 je bila v Državnem zboru imenovana za predsednico Državne revizijske komisije. V tej funkciji se je dobro seznanila s področjem dela tega organa. Sodelovala je pri pripravi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v delovni skupini Ministrstva za finance, ki je pripravljala usmeritve Slovenije pri sprejemanju evropskih direktiv na področju javnega naročanja, ter pri pripravi zakonskega predloga sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju v letu 2011. Po odstopu deluje kot svetovalka na področju javnega naročanja in pri pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev. V zadnjem času se ukvarja predvsem z evropskimi projekti, s sistemi predpristopne pomoči na območju Balkana in z javnim naročanjem v Republiki Sloveniji. Precej časa namenja tudi predavanjem, izobraževanjem in delavnicam, na katerih pravila javnega naročanja skuša približati uporabnikom – tako naročnikom kot ponudnikom.
 

Tanja Bratina, univerzitetna diplomirana pravnica, je bila pred začetkom kariere v odvetniški družbi vodja oddelka za pravne zadeve na Uradu RS za varstvo konkurence. Med drugim se je ukvarjala z reformo konkurenčnopravne zakonodaje. Izkušnje je pridobivala tudi kot pravna svetovalka v gospodarski družbi. Ima bogate izkušnje s področja konkurenčnega prava, gospodarskega pogodbenega prava, upravnega prava in postopkov javnega naročanja, še posebej na področju infrastrukturnih projektov, energetike, IT-storitev in farmacije. Redno pripravlja strokovne prispevke in kot predavateljica sodeluje na strokovnih izobraževanjih.
 

Tomaž Černe je univerzitetni diplomirani geodet in magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. V podjetju IGEA, d. o. o., vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. V preteklosti je bil na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo asistent za področja komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora, s fakulteto pa še vedno sodeluje kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Je tudi predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije, predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in koordinator partnerstva.
 

Marjeta Erjavec Avbreht, univerzitetna diplomirana pravnica, od začetka svoje poklicne kariere deluje v odvetništvu in se že skoraj deset let ukvarja večinoma s pravom javnega naročanja. V zadnjem času svetuje predvsem naročnikom, in sicer v fazi priprave dokumentacije za postopek javnega naročanja in v nadaljnjih fazah postopka. Svetuje tudi ponudnikom pri pripravi ponudbe in pri uveljavljanju drugih pravic ponudnikov v okviru postopka oddaje javnega naročila. Redno pripravlja strokovne članke s področja javnega naročanja, aktivna pa je tudi kot predavateljica na različnih izobraževanjih s področja javnega naročanja.
 

Jana Habjan Piletič, univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica  v vlogi direktorice svetovalnega podjetja JHP projektne rešitve, d. o. o., deluje na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in projektnega vodenja. Sodelovanje pri strateških investicijskih projektih v Sloveniji in na Hrvaškem ji daje širino zaznave in zmožnost oblikovanja rešitev kompleksnih izzivov. Pogled s stališča pravice pa nadgrajuje z zavedanjem o pomenu celostne obravnave primera in občutkom za harmonijo odnosov.
 

Matjaž Kovač, univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti, študij nadaljuje kot doktorski kandidat za področje financ in davčnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Deluje kot direktor podjetja Leksiakov, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve, d. o. o., na Alma Mater Europaea pa je visokošolski predavatelj za področje pravo.
 

Vesna Matjašec, magistrica znanosti, je vodja službe za investicije in javna naročila pri družbi Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
 

Maja Marinček, univerzitetna diplomirana ekonomistka, je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. V direktoratu sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom. Pred tem je deset let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.
 

Dr. Aleksij Mužina je doktor prava in docent za področje prava. Dela kot odvetnik in vodi odvetniško pisarno, veliko pa se ukvarja tudi s pedagoškim in raziskovalnim delom. V zadnjem času je sam ali s sodelavci objavil strokovne razprave in komentarje o upravljanju javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN, varstvu potrošnikov, javno-zasebnem partnerstvu, pravnem varstvu pred Sodiščem EU idr. Njegova bibliografija zajema 301 delo, zlasti s področja javnih naročil, koncesij in drugih področij javnih financ. Pogosto sodeluje na različnih posvetih v Sloveniji in tujini. Od leta 2013 je član stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in izpraševalec pri pravniških državnih izpitih.
 

Mojca Prelesnik, univerzitetna diplomirana pravnica, je od leta 2014 informacijska pooblaščenka, prej pa je delovala kot odvetnica in generalna sekretarka Državnega zbora.  Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. S področjem varstva osebnih podatkov se je začela ukvarjati leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Je avtorica več strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, strokovnih konferencah in srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva itd.).
 

Tadeja Pušnar je diplomirala na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2001 do leta 2014 je bila zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se je ukvarjala s kadrovskim, splošno-finančnim področjem in področjem javnega naročanja. Od leta 2014 je članica in namestnica predsednika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Je soavtorica komentarja Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in predavateljica na konferencah, posvetih in seminarjih s področja javnega naročanja.
 

Borut Smrdel je predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, opravljen ima pravniški državni izpit. S področjem javnega naročanja se poklicno ukvarja vse od zaposlitve na Državni revizijski komisiji v letu 2004. Je avtor več člankov s tega področja, soavtor uvodnih pojasnil in komentarja k Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter predavatelj v okviru različnih konferenc, posvetov in seminarjev.
 

Nina Velkavrh je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Deluje kot članica Državne revizijske komisije.
 

Aleksandra Velkovrh, diplomirana inženirka gradbeništva, je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce in soavtorica več knjig o novem Gradbenem zakonu. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, v gradbeni inšpekciji, medobčinskem inšpektoratu, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje. Vodila je Medobčinski inšpektorat, Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in infrastrukturo.