13. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 7. in 8. junij 2021

dszp.gvzalozba.si

Z DDV: 488,00 
Brez DDV: 400,00 

Šifra: S21012
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Aktualne teme > Sodna praksa > Vrhunski strokovnjaki


Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 400,00 EUR brez DDV (488,00 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik 

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Sponzorja

TERRANOVA


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 7. junij

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–11.00 1. sekcija: Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša novi Zakon o katastru nepremičninvodja: mag. Marijana Vugrin
• Zakon o katastru nepremičnin – kratek pregled vsebine zakona in predstavitev katastrskih postopkov, Andrej Hudoklin
• Predmeti vpisa v kataster nepremičnin ali kako se bodo v kataster evidentirale stavbne pravice, služnosti, stavbe, atriji in gradbenoinženirski objekti, mag. Marijana Vugrin

11.00–11.15 odmor

11.15–13.45 2. sekcija: Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
vodja: Aleksandra Velkovrh
• Izvajanje ZUreP-2 in novosti ZUreP-3, Tomaž Černe
• Preveritev legalnosti objekta, zagotovitev legalnosti – razlika med uporabnim dovoljenjem in legalizacijo, Aleksandra Velkovrh
• Obstoječe in nove služnosti ter obremenitev nepremičnine, Damijan Pavlin
• Služnosti: pridobitni naslovi in vknjižba v zemljiško knjigo, Polona Pavlin Bohinc

13.45–14.45 kosilo

14.45–17.15 3. sekcija: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu vodja: dr. Matjaž Tratnik
• Novosti v zemljiškoknjižnem pravu: kaj prinaša novela ZZK-1E, dr. Miha Juhart
• Nastanek, prenehanje in publicitetni učinki registrske neposestne zastavne pravice, Miha Verčko
• Gradbena parcela in povezane nepremičnine, Luka Ivanič
• Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega prava (2020–2021), dr. Matjaž Tratnik

Torek, 8. junij

9.00–11.00 4. sekcija: Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti
vodja: Petra Plevnik
• Prirast premičnin k nepremičninam, Maša Kramar
• Vpliv začetka stečajnega postopka na obligacijski in stvarnopravni zahtevek upnika, Žiga Kosmatin
• Skupno premoženje zakoncev v stečajnem postopku, Petra Plevnik

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 5. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1
vodja: dr. Ana Božič Penko
• Dinamični in statični princip ugotavljanja pripadajočega zemljišča, dr. Ana Božič Penko
• Pripadajoče zemljišče črnih gradenj, Mateja Tamara Fajs
• Prodaja pripadajočega zemljišča v izvršbi ali stečaju, denacionalizacija, mag. Barbara Jan Bufon in Jure Debevec