Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije

Priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje

Avtor: dr. Bojan Pretnar

Knjiga ponuja praktičen in priročen oris pravnih in poslovnih vidikov intelektualne lastnine, ki so bistveni tako pri posodabljanju tehnoloških procesov kot pri razvoju in trženju inovativnih izdelkov. Vsebuje vrsto konkretnih nasvetov in napotkov za prave poslovne odločitve. Zaradi interdisciplinarne obravnave pa ni samo priročnik, temveč je uporabna tudi kot učbenik za študente tehničnih, naravoslovnih in poslovno-organizacijskih ved.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 900-879
Avtor: dr. Bojan Pretnar
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Intelektualna lastnina je instrument, ki je za tržno uspešnost inovativnih dosežkov ključen. Avtor v knjigi podrobno pojasni pomen in namen varstva intelektualne lastnine, zlasti patentov in blagovnih znamk, za uspešno trženje inovativnih izdelkov. Najprej so razloženi osnovni pojmi znanstveno podprte inovativnosti. Sledi predstavitev pravic intelektualne lastnine in možnosti za izbiro ustrezne oblike varstva. Posebna pozornost je namenjena patentu kot ključni pravici za varovanje izumov ter njegovi varstveni in informacijski funkciji. V nadaljevanju so obravnavane alternativne metode varstva izumov in know-howa, v sklepnem poglavju pa varstvo modelov in blagovnih znamk, ki zagotavljajo varovanje tržne prepoznavnosti inovativnih izdelkov. V dodatku h knjigi je pojasnjeno avtorjevo osebno kritično mnenje o nameravani, vendar še negotovi uvedbi enotnega patenta EU, ki bi v predlagani obliki lahko resno ogrozil slovensko izvozno gospodarstvo.

Vezava:                trda

ISBN:                   978-961-247-429-4

Št. strani:            172

Leto izdaje:        2020

Dr. Bojan Pretnar, diplomirani inženir strojništva z izpitom patentnega zastopnika ter magister in doktor poslovno-organizacijskih ved z nazivom rednega profesorja za ekonomiko tehnologije Univerze v Ljubljani, je celotno delovno kariero namenil praktičnemu in znanstvenemu preučevanju prava, ekonomike in managementa intelektualne lastnine. Ob slovenski osamosvojitvi leta 1991 je bil imenovan za prvega direktorja Urada RS za intelektualno lastnino, nato pa je bil od marca 2000 do upokojitve leta 2010 zaposlen pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi. Je avtor dveh knjig in številnih strokovnih člankov, objavljenih v vodilnih evropskih znanstvenih revijah. Je tudi član združenja alumnov Inštituta Maxa Plancka za inovacije in konkurenco v Münchnu.