41. dnevi slovenskih pravnikov

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: četrtek, 8. in petek, 9. oktober 2015

Obvestilo:
Če prijavljate več udeležencev z različnimi vrstami doplačil, označite ustrezne ustrezna doplačila za posamezno skupino in oddajte naročilo v košarico ter nadaljujte, dokler ne oddate vseh prijav za vaše udeležence.

Z DDV: 439,20 
Brez DDV: 360,00 

Šifra: S15015
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

PROGRAM SEKCIJ

• Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah:
izkušnje z dopuščeno revizijo in kako naprej
vodja dr. Aleš Galič

• Zavarovalništvo v Sloveniji
vodja dr. Šime Ivanjko

• Uveljavitev novele ZGD-1I
vodja dr. Marijan Kocbek

• Priznanje krivde v praksi
vodja dr. Katja Šugman Stubbs

• Različni vatli za ocenjevanje sodstva (okrogla miza)
vodja dr. Lojze Ude

• Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava
vodja dr. Darja Senčur Peček

• Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre-1G
vodja dr. Dušan Pšeničnik

• Meje ustavnosodnega odločanja
vodja dr. Ciril Ribičič

• Pravne turbulence prevoza potnikov
vodja dr. Patrick Vlačič

četrtek, 8. oktober
1. sekcija: Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje z dopuščeno revizijo in kako naprej vodja: dr. Aleš Galič • Od individualnega do javnega (precedenčnega) namena Vrhovnega sodišča: ustavnopravni vidik Jan Zobec • Pozitivne in negativne izkušnje z dopuščeno revizijo v praksi dr. Mile Dolenc • Ali naj bo sklep Vrhovnega sodišča o nedopustitvi revizije obrazložen dr. Aleš Galič • Kako preprečiti, da Vrhovno sodišče postane vir neenotne sodne prakse mag. Nina Betetto • Ureditev dostopa do Vrhovnega sodišča z vidika odvetnika Matija Testen
2. sekcija: Zavarovalništvo v Sloveniji vodja: dr. Šime Ivanjko • Zavarovalništvo kot varen finančni sistem Sergej Simoniti • Zavarovalništvo kot pomembna gospodarska panoga mag. Maja Krumberger • Slovensko zavarovalništvo na tujih trgih dr. Tristan Šker • Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Bruno Nikolić • Zavarovalni posrednik kot podjetniški svetovalec dr. Šime Ivanjko
3. sekcija: Uveljavitev novele ZGD-1I vodja: dr. Marijan Kocbek • Novelirani instituti delniškega prava glede upravljalske in kapitalske strukture ter uveljavljanja pravic manjšinskih delničarjev in upnikov dr. Marijan Kocbek • Nova ureditev omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov, pridobitve statusa družbenika ter prenehanja gospodarskih družb dr. Borut Bratina • Prenovljeno bilančno pravo v ZGD-1 in posledice na spremembe v računovodskem pravu dr. Marjan Odar • Novelirani instituti pri samostojnih podjetnikih, osebnih družbah ter družbah z omejeno odgovornostjo dr. Saša Prelič • Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane družbe in podjetniška pogodba) dr. Peter Podgorelec
4. sekcija: Priznanje krivde v praksi vodja: dr. Katja Šugman Stubbs • Dobra in slaba praksa v postopkih priznanja krivde: pogled tožilca Boštjan Jeglič • Priznanje krivde – institut, ki je kazenski proces postavil na stranski tir mag. Mitja Jelenič Novak • Neformalna pogajanja o priznanju krivde: pregled sodne prakse Ana Testen • Sporazumevanje in priznanje krivde – kako smo zmogli brez njiju Janko Marinko • Priznanje krivde: kaj sploh še dela sodišče dr. Katja Šugman Stubbs Okrogla miza: Različni vatli za ocenjevanje sodstva vodja: dr. Lojze Ude petek, 9. oktober
5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava vodja: dr. Darja Senčur Peček • Spremenjena razlaga in uporaba institutov delovnega prava dr. Darja Senčur Peček • Diskriminacija v delovnih razmerjih dr. Barbara Kresal • Oblikovanje sodne prakse po uveljavitvi ZDR-1 mag. Ivan Robnik • Stanje in trendi na področju kolektivnih pogodb dr. Katarina Kresal Šoltes • Lastninsko varstvo socialnih pravic dr. Grega Strban
6. sekcija: Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre-1G vodja: mag. Dušan Pšeničnik • Novosti ZPre-1G mag. Dušan Pšeničnik, Aleš Gorišek • Vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev v postopkih prevzemov Anka Čadež • Prevzemi in sodna praksa Vladimir Balažic • Prevzem kot korporacijsko dejanje na evropski poravnalni platformi T2S Matjaž Titan • Uporaba institutov poslovnega obligacijskega prava v postopku s prevzemno ponudbo dr. Nina Plavšak
7. sekcija: Meje ustavnosodnega odločanja vodja: dr. Ciril Ribičič • Ustavno sodišče kot pozitivni zakonodajalec dr. Ciril Ribičič • Ustavnosodna presoja zakonodajnega referenduma po novem dr. Igor Kaučič • Meje in legitimnost ustavnosodnega pravotvorja dr. Andraž Teršek • Zavezujoča narava odločb Ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat • Ali in kdaj ima Ustavno sodišče zadnjo besedo dr. Erik Kerševan 8. sekcija: Pravne turbulence prevoza potnikov vodja: dr. Patrick Vlačič • Spopad mednarodnih, evropskih in nacionalnih pravil na plečih potnikov dr. Marko Ilešič • EU in (ne)gotovost »doktrine« in dubio pro consumatore dr. Marko Pavliha • Odgovornost letalskega prevoznika za zamudo pri prevozu potnikov dr. Vesna Kranjc • Zavarovanje odgovornosti v prometu – za zaščito potnikov in prevoznikov Jernej Veberič • Potniki niso zabojniki dr. Patrick Vlačič

Janez Novak
Micka Sosedova