Avtorji o GV Založbi

VLOGA GV ZALOŽBE V SLOVENSKEM PRAVNEM PROSTORU


GV Založba je imela in ima v slovenskem pravnem prostoru izredno pomembno vlogo, tako za razvoj pravnega sistema kot pri izobraževanju pravnikov. Pomaga pri razvoju pravne teorije, vpliva na razvoj pravne prakse in ohranja slovensko pravo za bodoče generacije. Kot je dejal Cicero: prostor brez knjig je kot telo brez duše. GV Založba z njimi napolnjuje našo dušo in nadgrajuje naše znanje. Zato ji želim: vivat, crescat, floreat!
Verica Trstenjak 

 

 

Publikacije GV Založbe so nepogrešljiv pripomoček slehernemu slovenskemu pravniku. Potrebno globino in širino nudijo tako komentarji sistemskih zakonov kakor tudi znanstvene monografije in učbeniki. Njene revije pa omogočajo objavo in izmenjavo stališč glede aktualnih pravnih vprašanj.
Matjaž Tratnik

 

 

GV Založba se je že pred leti uveljavila kot ena najpomembnejših založb pravne literature v Sloveniji. V šestdesetih letih delovanja je bilo v njenem okrilju izdanih zavidljivo število monografij, komentarjev in drugih knjig, med njene avtorje pa se uvrščajo vodilni strokovnjaki z različnih pravnih področij. Vrsto let je GV Založba tudi partner obeh slovenskih pravniških zvez pri organizaciji Dnevov slovenskih pravnikov.
Darja Senčur Peček

 

 

GV Založba je odigrala nenadomestljivo vlogo pri oblikovanju slovenskega pravnega prostora. To ne velja le za obsežno posredovanje in vrhunsko komentiranje nastajajoče nove zakonodaje, ampak tudi za iskanje rešitev z aktualnim odzivanjem na vseh področjih normativnega urejanja in za izobraževanje ter usposabljanje pravnikov in drugih strokovnjakov glede uporabe predpisov. Vsebine, ki so jih posredovali številni avtorji in predavatelji, so le z dejavnostmi založbe lahko našle pot do končnih uporabnikov in omogočile, da slovensko ter tudi širše evropsko in mednarodno pravo zaživi v naši vsakdanji praksi.
Hinko Jenull

 

 

Pravo ni samo sistem pravnih pravil in načel, temveč za svoje delovanje potrebuje tudi retorični kontekst, ki pravo osmišlja. Ta retorični kontekst v Sloveniji že šest desetletij omogoča in spodbuja GV Založba. Njena vloga je tako nepogrešljiva pri delovanju slovenske pravne države v najširšem smislu. Upam in verjamem, da bo to svoje pomembno družbeno poslanstvo še bolj zavzeto, še bolj kakovostno in še bolj pluralno opravljala tudi v prihodnje.
Matej Avbelj

 

 

Za pravnike je laboratorij knjižnica in GV Založba je skupaj s svojimi predhodniki ta laboratorij napolnila z najboljšo opremo. Čeprav je slovenski prostor majhen, skoraj ni pomembnejšega pravnega področja, kjer študent, teoretik ali praktik ne bi mogli iskati odgovorov v njenih knjigah oziroma danes tudi v bazah podatkov. In na to smo lahko ponosni.
Miha Juhart

 

 

Z GV Založbo okoli 30 let odlično sodelujem v različnih vlogah: kot avtor strokovnih in esejističnih knjig in člankov, kot kolumnist, predavatelj in soustvarjalec tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov v okviru Zveze društev pravnikov Slovenije in še kaj bi se bržkone našlo. Ker so bistvo sleherne organizacije ljudje, bi želel tudi ob visokem jubileju še posebej poudariti in pohvaliti sijajno vodstvo založbe, lektorje, oblikovalce, tržnike in drugo osebje, ki skupaj kot enoten tim izjemno profesionalno skrbijo za pripravo in izdajanje vrhunskih pravniških publikacij in poglobljeno teoretično in praktično izobraževanje pravnikov ter širšega občestva. Naj s čestitkami in najboljšimi željami za prihodnost sklenem, da bi kratica GV zlahka pomenila garantirano virtuoznost na mnogoterih področjih.
Marko Pavliha

 

 

GV Založba je od ustanovitve naprej v različnih organizacijskih oblikah izjemno prispevala k razširjanju pravnega znanja v Sloveniji. Vsa tri področja njenega delovanja – izdajanje zelo kakovostnih znanstvenih in strokovnih knjig v zbirki Pravna obzorja, izdajanje najbolj razširjene strokovne revije Pravna praksa in prirejanje odličnih strokovnih seminarjev s tradicionalnimi Dnevi pravnikov na čelu – jo opredeljujejo kot eno temeljnih institucij pri utrjevanju pravnega sistema kot pomembnega družbenega podsistema. Dosedanje delo založbe je nadvse dragoceno za pravnike na vseh področjih dela.
Alenka Šelih