Aktualna vprašanja zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Tivolska 50, Ljubljana
Datum: 2. december 2016

Na seminarju bodo obravnavane nekatere dileme načela zaupanja v zemljiško knjigo (dobrovernost, pravni promet, lastninjenje), izbrisna tožba (aktivna legitimacija, predkupna pravica, izbris vknjižbe, ki temelji na odločbi državnega organa), pregledana bo tudi (naj)novejša sodna praksa na področju zemljiškoknjižnega prava (zemljiškoknjižno dovolilo, pravne posledice (ne)vpisa pridobitve pravice v zemljiško knjigo, zaznambe vrstnega reda).

Z DDV: 170,80 
Brez DDV: 140,00 

Šifra: S16030
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Predavatelji

–          dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta v Mariboru

–          Iztok Ščernjavič, Odvetnik Iztok Ščernjavič

–          Nika Hudej, Vrhovno sodišče RS

 


 

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 140,00 EUR (170,80 EUR z DDV).

Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom.

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku

na transakcijski račun družbe IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana,

številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka bo navedena na računu.

 


Prijave

Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti, faksu ali internetu. Skrajni rok za odpoved je en dan pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.

 


 


Informacije

01 30 91 816

Program
9.00 – 10.00    Nekatere dileme načela zaupanja v zemljiško knjigo
                             Iztok Ščernjavič
10.00 – 10.15   odmor
10.15 – 11.15  Izbrisna tožba – pregled aktualne sodne prakse
                             Nika Hudej
11.15 – 11.30    odmor
11.30 – 12.30  Pregled (naj)novejše sodne prakse na področju zemljiškoknjižnega prava
                             dr. Matjaž Tratnik