Aktualna vprašanja, instrumenti in postopki Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (seminar s knjigo)

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 19. marec 2019

Če se želite udeležiti seminarja brez nakupa knjige kliknite tukaj. Kotizacija za seminar brez knjige znaša 240,00 EUR brez DDV.
Kotizacija s knjigo Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti z razširjenimi uvodnimi pojasnili znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 193,88 EUR brez DDV, knjiga 146,12 EUR brez DDV).
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Z DDV: 414,80 
Brez DDV: 340,00 

Šifra: S19012
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 240,00 EUR (292,80 EUR z DDV). Redna cena knjige znaša 146,12 EUR (160,00 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Pri prijavi nas o tem prosimo obvestite.

Ugodnost
Popust pri kotizaciji ob nakupu knjige:
Kotizacija s knjigo Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti z razširjenimi uvodnimi pojasnili znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 193,88 EUR brez DDV, knjiga 146,12 EUR brez DDV).

 Lokacija

Hotel Slon, Ljubljana

 


 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije. 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

9.00–9.15 sprejem udeležencev
9.15–10.00 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)• prenovljena načela urejanja prostora
• udeleženci urejanja prostora in njihove naloge
• državno in občinsko prostorsko načrtovanje
• vrste in posebnosti prostorskih aktov
• sodno varstvo za prostor
• aktivacijski ukrepi zemljiške politike
• finančna sredstva zemljiške politike
• uporabnost instrumenta lokacijske preveritve
• novosti prostorskega informacijskega sistema
10.00–10.15 odmor
10.15–12.15 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)• novosti pojmovnika
• neodvisnost in pomen poklicnih arhitektov in inženirjev
• vpis in izbris iz imenika – pogoji, pomen, posledice
• pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti
• odgovornost za škodo
• dobri poslovni običaji
• organizacija in delovanje zbornic
• nadzorstvene in kazenske določbe
12.15–12.45 odmor
12.45–14.15 Gradbeni zakon (GZ)• vrste gradenj in pristojni organi odločanja
• udeleženci pri graditvi objektov
• bistvene in druge zahteve
• pomen in vsebina projektiranja
• primerjava postopkov pridobitve gradbenih dovoljenj
• gradnja in uporabno dovoljenje
• inšpekcijski nadzor z ukrepi
• legalizacija gradenj
14.15 Razprava in vprašanja udeležencev

Mag. Mojca Štritof Brus je bila desetletje zaposlena na upravni enoti in v več različnih organizacijskih enotah na ministrstvu, ki je pristojno za prostorske, gradbene, okoljske in stanovanjske zadeve. Vodila je upravne postopke in odločala na področju urejanja prostora in graditve objektov, v premoženjskopravnih in drugih nepremičninskih zadevah, komunalnih zadevah, pri določitvah funkcionalnih zemljišč in v denacionalizacijskih postopkih vseh vrst. Kot soavtorica je sodelovala pri pripravi prvega Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov (2002), pa tudi pri pripravi zakonodaje s stanovanjskega, gradbenega in širšega nepremičninskega področja ter pri implementaciji teh predpisov. O teh področjih tudi predava, piše komentarje zakonov, strokovne knjige, priročnike in strokovne prispevke. Poklicna pot jo je iz državne uprave vodila v javno upravo, kjer že več kot desetletje deluje na stanovanjskem področju, pri vrsti projektov s področja urejanja prostora, graditve objektov in nepremičninskih zadev, pripravi nove zakonodaje in evropskih projektov. Sodeluje z deležniki v državni upravi, lokalni samoupravi in drugi javni upravi ter z zasebnim sektorjem.
Bila je tudi članica druge generacije evropskega izobraževanja Fast Stream. Poleg tega je delovala kot članica izpitnih komisij za strokovne izpite iz državne uprave in nepremičninske posrednike ter kot edina slovenska članica posebne ekspertne skupine pri Evropski komisiji za področje odprtih nepremičninskih skladov. Več let je vodila zasebno družbo na medijskem področju. Pri posredovanju znanja s področja nepremičninskega, okoljskega, prostorskega, gradbenega in stanovanjskega prava sodeluje z več fakultetami in zasebnimi družbami s področja prenosa znanj.